Shadow

ОНЦЛОХ МЭДЭЭ

СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН МЭДЭЭ

“Дэлхийн зөн Монголд” ОУ-ын байгуулллагын “Хамтдаа даван туулъя” төсөл Баянзүрх дүүрэгт хэрэгжинэ

“Дэлхийн зөн Монголд” ОУ-ын байгуулллагын “Хамтдаа даван туулъя” төсөл Баянзүрх дүүрэгт хэрэгжинэ

УЛААНБААТАР, 2021 оны 01-р сарын 15-ны өдөр: Европын Холбооны санхүүжилттэй Иргэний нийгмийн байгууллагуудыг чадавхижуулах, Ковид-19-ын сөрөг нөлөөллийг бууруулах, эмзэг бүлгийн өрхийн ам...
364532

ХҮН АМ

104689

НИЙТ ӨРХИЙН ТОО

1244

ГАЗАР НУТАГ км/кв

32379

АХМАД НАСТАН

58

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ

12

УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ

7558

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭН

130

ЗАХ, ХУДАЛДААНЫ ТӨВ