Shadow

ОНЦЛОХ МЭДЭЭ

364532

ХҮН АМ

104689

НИЙТ ӨРХИЙН ТОО

1244

ГАЗАР НУТАГ км/кв

32379

АХМАД НАСТАН

58

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ

12

УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ

7558

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭН

130

ЗАХ, ХУДАЛДААНЫ ТӨВ