Эдийн засаг, нийгмийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

Нэр Огноо Хавсралт
1 Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх 5 үндсэн чиглэл 2021-01-01 Татах