Гаргасан шийдвэрүүд

Нэр Огноо Хавсралт
1 А/66 Комисс томилох тухай 2021-07-24 Татах
2 А/33 Төрөөс хариуцах цэвэр бохир усны төлбөрийг хуваарилан олгох тухай 2021-03-23 Татах
3 А/12 Зөвлөл байгуулах тухай 2021-02-02 Татах
4 А/09 Журам батлах тухай 2021-01-19 Татах
5 A/36 - "Ёс зүйн зөвлөл" байгуулах тухай" 2020-02-04 Татах
6 A/34 - Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2020-02-03 Татах
7 A/26 - Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-01-29 Татах
8 A/23 - Дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх зам, замын байгууламжийн цэвэрлэгээ үйлчилгээний хуваарь батлах тухай 2020-01-28 Татах
9 A/21 - "Хоггүй шинэлцгээе" аян зохион байгуулах Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-01-23 Татах
10 Баянзүрх дүүргийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр дүүргийн 20 дугаар хорооны ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-01-14 Татах
11 A/09 - 2020 оны "Залуучуудын хөгжлийг дэмжих жил" болгон зарлах тухай 2020-01-14 Татах
12 A/05 - Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр, авто зам ашигласны төлбөр хураах ажлыг зохион байгуулах тухай 2020-01-13 Татах
13 A/03 - Баянзүрх дүүргийн ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээнд хэрэглэх хэийн боов нийлүүлэх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-01-09 Татах
14 A/10 - Хөрөнгө оруулалт, бутээн байгуулалтын төв" ОНӨААТҮГ-ын бүтэц, орон тоо батлах тухай 2020-01-05 Татах
15 A/361 - Захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагааны хувийн хэрэг бүрдүүлэх, хөтлөх, архивлах журам батлах тухай 2019-09-12 Татах