Залуучуудыг дэмжих жил
Shadow

ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ

Т.БАТЦОГТ
Дэд бүтэц хот төлөвлөлт асуудал хариуцсан төслийн удирдагч – Засаг даргын орлогч

С.ГАНТУЛГА
Эдийн засаг хөгжлийн асуудал хариуцсан төслийн удирдагч – Засаг даргын орлогч

Д.УЛАМБАЯР
Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан – Засаг даргын орлогч