Удирдлага

Удирдлага
Нацаг
Баярмөнх
Засаг дарга
51-263140, 51-261120, 1900-1063
Буяндэлгэр
Батбаяр
Дэд бүтэц, хот төлөвлөлт хариуцсан төслийн удирдагч
51-263140, 51-261120, 1900-1063
Цэен-Ойдов
Алтанзагас
Эдийн засаг, хөгжлийн асуудал хариуцсан төслийн удирдагч
51-263140, 51-261120, 1900-1063
Засаг даргын орлогч
Ганбаатар
Жаргалсайхан
Засаг даргын орлогч
51-263140, 51-261120, 1900-1063