Удирдлага

Удирдлага
Нацаг
Баярмөнх
Засаг дарга
93190092, 1900-1063
Засаг даргын орлогч
Буяндэлгэр
Батбаяр
Засаг даргын орлогч
93190092, 1900-1063
Цэен-Ойдов
Алтанзагас
Засаг даргын орлогч
93190092, 1900-1063
Ганбаатар
Жаргалсайхан
Засаг даргын орлогч
93190092, 1900-1063