Удирдлагууд

Удирдлага
Нацаг
Баярмөнх
Засаг дарга
51-263140, 1900-1063
Буяндэлгэр
Батбаяр
Засаг даргын орлогч
51-263140, 1900-1063
Цэен-Ойдов
Алтанзагас
Засаг даргын орлогч
51-263140, 1900-1063
Засаг даргын орлогч
Ганбаатар
Жаргалсайхан
Засаг даргын орлогч
51-263140, 1900-1063