Shadow

ХАРЬЯА ХЭЛТЭСҮҮД

Дүүргийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний харьяа байгууллагууд болон ОНӨААТҮГ

1. Боловсролын хэлтэс
2. Биеийн тамир спортын хороо
3. Газрын зохион байгуулалтын алба
4. Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэс
5. Дотоод аудитын алба
6. Замын цагдаагийн хэлтэс
7. Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс
8. Онцгой байдлын хэлтэс
9. Статистикийн хэлтэс
10. Соёлын ордон
11. Татварын хэлтэс
12. Улсын бүртгэлийн хэлтэс
13. Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний хэлтэс
14. Худалдан авах ажиллагааны алба
15. Цагдаагийн 1,2,3 дугаар хэлтэс
16. Нийгмийн даатгалын хэлтэс
17. Эрүүл мэндийн нэгдэл
18. Албан бус насан туршийн боловсролын төв
19. Ахмадын хороо
20. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв
21. Эрүүл мэндийн төв
22. Нийтлэг үйлчилгээний алба
23. Усан спорт сургалтын төв
24. Тохижилт үйлчилгээний төв
25. Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар ОНӨААТҮГ
26. Улаан загалмай
27. Авто бааз ОНӨҮГ
28. Хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын төв
29. Улаанбаатар Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ТӨХК-ийн Баянзүрх ХҮТ
30. Нийтлэг үйлчилгээний газар 1, 2, 3, 4