Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал

Нэр Огноо Хавсралт
1 БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2021 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ТАЙЛАН \ЖИЛИЙН ЭЦЭС\ 2021-12-31 Татах
2 Тохижилт, ногоон байгууламжийн зориулалтаар төсөл сонгон шалгаруулах тухай 2021-12-01 Татах
3 БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2021 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ТАЙЛАН 2021-06-01 Татах
4 Улаанбаатар хотын дүүргүүдийн өрсөлдөх чадварын тайлан 2021 2021-06-01 Татах
5 Худалдан авах ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөө 2021-01-08 Татах