Хүний нөөцийн ил тод байдал

Нэр Огноо Хавсралт
1 Сул орон тоо: Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн ЗДТГ-т "ҮЙЛЧЛЭГЧ"-ийн нээлттэй ажлын байр зарлаж байна. 2021-12-31 Татах
2 Сул орон тоо:Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр хороонд Зохион байгуулагчийн нээлттэй ажлын байр зарлаж байна. 2021-12-10 Татах
3 Мал аж ахуйн салбарын 2021-2022 оны өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл ажил хангах тухай 2021-12-09 Татах
4 Сул орон тоо: Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн ЗДТГ-т "БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН БАЙГУУЛАМЖ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН"-ий нээлттэй ажлын байр зарлаж байна. 2021-12-06 Татах
5 "Иргэдийн наадам" биеийн тамирын арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2021-11-30 Татах
6 Сул орон тоо:Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр хороонд Нийгмийн ажилтны нээлттэй ажлын байр зарлаж байна. 2021-11-02 Татах
7 Сул орон тоо: Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 17 дугаар хороонд Нийгмийн ажилтны нээлттэй ажлын байр зарлаж байна. 2021-11-01 Татах
8 Сул орон тоо: Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 9 дүгээр хороонд Зохион байгуулагчийн нээлттэй ажлын байр зарлаж байна. 2021-10-20 Татах
9 Сул орон тоо: Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн ЗДТГ-т "ХОРООНЫ ХЭСГИЙН АХЛАГЧ"-ийн нээлттэй ажлын байр зарлаж байна. 2021-08-02 Татах
10 Сул орон тоо:Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 24 дүгээр хороонд Жижүүрийн нээлттэй ажлын байр зарлаж байна. 2021-04-16 Татах
11 Сул орон тоо:Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороонд Нийгмийн ажилтны нээлттэй ажлын байр зарлаж байна. 2021-04-05 Татах
12 Сул орон тоо:Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар хороонд Жижүүрийн нээлттэй ажлын байр зарлаж байна. 2021-04-02 Татах
13 Сул орон тоо:Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар хороонд Зохион байгуулагчийн нээлттэй ажлын байр зарлаж байна. 2021-03-24 Татах
14 Сул орон тоо: Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн ЗДТГ-т "ҮЙЛЧЛЭГЧ"-ийн нээлттэй ажлын байр зарлаж байна. 2021-03-19 Татах
15 Сул орон тоо: Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн ЗДТГ-т "ЭРХ ЗҮЙЧ"-ийн нээлттэй ажлын байр зарлаж байна. 2021-03-16 Татах
16 Сул орон тоо: Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн ЗДТГ-т "ГАДНА ТАЛБАЙН ҮЙЛЧЛЭГЧ"-ийн нээлттэй ажлын байр зарлаж байна. 2021-03-16 Татах
17 Сул орон тоо:Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хороонд Нийгмийн ажилтны нээлттэй ажлын байр зарлаж байна. 2021-03-12 Татах
18 Сул орон тоо:Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 17 дугаар хороонд "Жижүүр\хамгаалалтын ажилтан\"-ийн нээлттэй ажлын байр зарлаж байна. 2021-03-12 Татах
19 Сул орон тоо:Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 23 дугаар хороонд Үйлчлэгчийн нээлттэй ажлын байр зарлаж байна. 2021-03-12 Татах
20 Сул орон тоо:Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороонд Нийгмийн ажилтны нээлттэй ажлын байр зарлаж байна. 2021-03-12 Татах