Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Нэр Огноо Хавсралт
1 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2019 оны төлөвлөгөө 2019-02-20 Татах
2 Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2019 оны төлөвлөгөө 2019-02-20 Татах