Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан

Нэр Огноо Хавсралт
1 БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН 2021-12-25 Татах
2 ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНТЭЙ ХОЛБООТОЙ ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭР 2021-12-25 Татах
3 БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН, ЦААШДЫН ЗОРИЛТ, САНАЛ 2021-12-25 Татах