Shadow

ДЭМБ, Монгол улсын ЭМЯ-наас хүмүүс хоорондоо хамгийн багадаа 2 метрийн зайтай зогсох зөвлөж байгаа.