Shadow

ДИТХ-ын төлөөлөгч Д.Өлзийдэмбэрэл, Г.Мягмардорж нар Баянзүрх дүүргийн 9-р хорооны өрхийн орлого тасарсан, зорилтод бүлгийн иргэдэд НЗДТГ-аас ирсэн хүнс, тэжээлийн багцыг хүлээлгэн өгч байна.

ДИТХ-ын төлөөлөгч Д.Өлзийдэмбэрэл, Г.Мягмардорж нар Баянзүрх дүүргийн 9-р хорооны өрхийн орлого тасарсан, зорилтод бүлгийн иргэдэд НЗДТГ-аас ирсэн хүнс, тэжээлийн багцыг хүлээлгэн өгч байна. Сайхан цагийн төлөө хамтдаа.