Shadow

БЗД-ийн Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Цэргийн штаб, Улаан загалмайн хороотой хамтран ТУСГААРЛАЛТАД БАЙГАА ИРГЭДЭД хүнс түгээх ажлыг зохион байгуулж, 6 байрны 44 өрхөд хүнсний бүтээгдэхүүнийг хүргүүлэн ажиллалаа

БЗД-ийн Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Цэргийн штаб, Улаан загалмайн хороотой хамтран ТУСГААРЛАЛТАД БАЙГАА ИРГЭДЭД хүнс түгээх ажлыг зохион байгуулж, 6 байрны 44 өрхөд хүнсний бүтээгдэхүүнийг хүргүүлэн ажиллалаа.