Shadow

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГАА ХЭВИЙН ЯВУУЛЖ ЭХЭЛСЭН ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗРУУД ДАРААХ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ ШААРДЛАГЫГ ДАГАЖ МӨРДӨНӨ ҮҮ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГАА ХЭВИЙН ЯВУУЛЖ ЭХЭЛСЭН ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗРУУД дараах ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ ШААРДЛАГЫГ ДАГАЖ МӨРДӨНӨ ҮҮ❗ #Нэг нэгэндээ шаардлага тавьж хамтдаа хариуцлагатай байцгаая! #Хэн нэгний хариуцлагагүй үйлдлээс болж хайртай бүхнээ эрсдэлд оруулах аюултай. #ХамтдааХариуцлагатайБайцгаая #БаянзүрхДүүрэг #Баянзүрхдүүргийнонцгойкомисс