Shadow

“Нэг хаалга – Нэг шинжилгээ” арга хэмжээний хүрээнд өнөөдөр, маргааш 2 өдөр Баянзүрх дүүрэгт явуулын 193, суурин 4 цэг ажиллаж, хоёрдугаар сарын 8-наас хойш шинжилгээнд хамрагдаагүй 45800 өрхийн иргэнээс шинжилгээ авна