ЗАРИМ ШҮҮХИЙН ШҮҮГЧ, ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧИЙН АЖЛЫН БАЙРАНД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАХ ТУХАЙ

Шүүгчийг сонгон шалгаруулах журам шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан  Ерөнхий шүүгч, шүүхийн шүүгчийн нийт 15 сул орон тоонд сонгон шалгаруулалт зарласан байна. Хэрвээ та шүүгчийн суурь шалгалтад тэнцсэн бол анхан шатны шүүхийн шүүгчийн сул орон тоонд нэрээ дэвшүүлэх эрхтэйгээс гадна сонгон шалгаруулалт зарласан зарим сул ажлын байранд ч өрсөлдөх боломжтой аж.

Сонгон шалгаруулалтын бүртгэл 2017 оны 8-р сарын 21-25 өдрүүдэд явагдах бөгөөд иргэд онлайн болон цаасан хэлбэрээр бүртгүүлэх юм.

Сонгон шалгаруулалтанд оролцохыг хүссэн иргэд ажлын өдрүүдэд 7000-8022 утсаар холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.

                                                          ШҮҮХИЙН МЭРГЭШЛИЙН ХОРООНЫ АЖЛЫН АЛБА

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*