ЗАРЛАЛ

Баянзүрх дүүргийн Цэргийн бүртгэл 2018 оны 01 дүгээр сарын 04-20-ны өдрүүдэд харъяа хорооны байранд явагдах тул 18-50 насны /1968-2000 онд төрсөн/ эрэгтэйчүүд, 55 насны ахлах, 65 хүртэл насны дээд офирцерууд, үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагад алба хааж байгаа офицер, ахлагч нар бүртгэлдээ хамрагдана уу!

Цэргийн бүртгэлд бүртгүүлэхээр ирэхдээ дараах бичиг, баримтыг бүрдүүлэн ирнэ. Үүнд:

  1. Цахим үнэмлэх;
  2. Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх;/Бэлтгэл офицер, ахлагчийн үнэмлэх/
  3. Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх байхгүй бол 3*4 хэмжээтэй цээж зураг 2 хувь;
  4. Ажлын газрын болон оюутны үнэмлэх

Цагийн хуваарь

Ажлын өдрүүдэд 08.30-19.00

Амралтын өдрүүдэд 10.00-18.00

Тогтоосон хугацаанд цэргийн бүртгэлд хамрагдаагүй, зайлсхийсэн иргэдэд Монгол Улсын Зөрчлийн тухай хуулийн 15.17 дугаар зүйлд заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ЗДТГ-ЫН ЦЭРГИЙН ШТАБ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*