Баянзүрх дүүргийн ИТХ-ын 9 дүгээр хуралдаан боллоо

Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 9 дүгээр хуралдаан болж,  ирвэл зохих 41 төлөөлөгчөөс 39 төлөөлөгч оролцон 95,1 хувийн ирцтэйгээр хуралдлаа. Энэ удаагийн хуралдаанаар, дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт болон дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэлэлцэн батлах тухай, Засаг захиргаа,нутаг дэвсгэрийн нэгжийг өөрчлөх эсэх тухай, Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хороог тосгон болгох тухай, дүүргийн газрын үнэлгээний зэрэглэл (бүс)- ийн газрын төлбөр тооцох итгэлцүүрийн тоон утга, түүнийг хэрэглэх зааг, хязгаарыг тогтоох тухай, дүүргийн 2019 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай, дүүргийн 2019 оны төсвийн төслийн тухай  зэрэг асуудлуудыг хэлэлцэв.

Тус хуралдаанаар дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтийг бүрэн хангалттай гэж төлөөлөгч нар дүгнэсэн юм. Мөн дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Засаг захиргаа,нутаг дэвсгэрийн нэгжийг өөрчлөх эсэх тухай, Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хороог тосгон болгох тухай, Боловсролын салбарын тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагуудын 2018 оны төсөвт зохицуулалт хийх тухай,  Дүүргийн 2017 оны төсвийн гүйцэтгэл, Дүүргийн 2019 оны төсвийн төслийг тус тус хэлэлцэж баталлаа.

Харин дүүргийн газрын үнэлгээний зэрэглэл (бүс)- ийн газрын төлбөр тооцох итгэлцүүрийн тоон утга, түүнийг хэрэглэх зааг, хязгаарыг тогтоох тухай асуудал нь тооцоо судалгаа хангалтгүй байна гэж үзэн иргэдийн дунд нээлттэй сонсгол явуулах, мөн дүүргийн 2019 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд иргэдээс ирүүлсэн саналыг бүрэн тусгаж 2019 оны 1 дүгээр сард багтаан хурлаар хэлэлцүүлэхийг дүүргийн Засаг даргад үүрэг  болгов.

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*