”Нэг өдөр-Нэг хороо” хэсэгчилсэн арга хэмжээ болж байна