ТА БҮХЭН САЙЖРУУЛСАН ШАХМАЛ ТҮЛШИЙГ ХЭРЭГЛЭХ ДАРААХ ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭЭЛЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨНӨ ҮҮ