Засаг даргын орлогч

Т.Батцогт

Дэд бүтэц, хот төлөвлөлт хариуцсан төслийн удирдагч-Засаг даргын орлогч

Засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, төлөвлөх, дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн зорилтыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг хангуулах. Гэрэлтүүлэг, тохижилтыг сайжруулах, нийтийн аж ахуй, дэд бүтцийг хөгжүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах, улс болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, дэд бүтцийн ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих, хэрэгжүүлэх.

Тамгын газрын хэлтсээс:

 • Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс
 • Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс

Харьяа хэлтэс албадаас:

 • Өмч, газрын харилцааны алба
 • Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс
 • Дүүргийн хөгжлийн төв

Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газраас:

 • ‘’Нийтлэг үйлчилгээний газар нэг’’ ОНӨААТҮГ
 • ‘’Нийтлэг үйлчилгээний газар хоёр’’ ОНӨААТҮГ
 • ’’Нийтлэг үйлчилгээний газар гурав’’ ОНӨААТҮГ
 • ’’Нийтлэг үйлчилгээний газар дөрөв’’ ОНӨААТҮГ

С.Гантулга

Эдийн засаг, хөгжлийн асуудал хариуцсан төслийн удирдагч-Засаг даргын орлогч

Засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, төлөвлөх, дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн зорилтыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг хангуулах. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт, орон нутгийн хөгжлийг тодорхойлон хэрэгжүүлэх, татварын бааз суурийг нэмэгдүүлэх, орлого бүрдүүлэх, төрийн сангийн үйлчилгээ үзүүлэх, төсөв санхүүгийн үр дүнгийн тайлагнал, төсвийн хөрөнгийн зарцуулалтад бүртгэлээр тавих хяналтыг сайжруулах.

Тамгын газрын хэлтсээс:

 • Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс
 • Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн хяналт шинжилгээний хэлтэс

Харьяа хэлтэс албадаас:

 • Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын төв
 • Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв
 • Статистикийн хэлтэс
 • Татварын хэлтэс
 • Бүртгэлийн хэлтэс
 • Худалдан авах ажиллагааны алба

Д.Уламбаяр
Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Засаг даргын орлогч

Засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, төлөвлөх, дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн зорилтыг төлөвлөx, хэрэгжилтийг хангуулах. Хүн амын хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаа, нийгмийн халамж үйлчилгээг зорилтот бүлэгт хүргэх чиглэлээр санал боловсруулах, хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулж, ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулах.

Харьяа хэлтэс албадаас:

 • Ахмадын хороо
 • Албан бус боловсролын төв
 • Боловсролын хэлтэс
 • Биеийн тамир спортын хороо
 • Нийгмийн даатгалын хэлтэс
 • Соёлын төв
 • Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний хэлтэс
 • Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэс
 • Эрүүл мэндийн нэгдэл
 • “БАЯН ЗҮРХ ШИЖИР” ОНӨААТҮГазар
 • Усан спорт сургалтын төв
 • Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын төв