Хууль, Эрх зүй

A490 В.Энх-Амгаланг асран хамгаалагчаар тогтоох тухай

A491 Л.Нандинцэцэг, Л.Намуунцэцэг, Л.Аззаяа нарыг асрамжийн газарт шилжүүлэх тухай

A492 Шагнах тухай

А109 Бие бялдрын хөгжилт чийрэгжилтийн сорил тухай Хавсралт-1

А109 Бие бялдрын хөгжилт чийрэгжилтийн сорил тухай Хавсралт-2

А109 Бие бялдрын хөгжилт чийрэгжилтийн сорил тухай

А116 Дүүргийн нэгдсэн бүртгэлийн программ хийсэн ажлын барьцаа хөрөнгө чөлөөлөх

А125 Шалгалтын комисс томилох тухай Хавсралт-1

А125 Шалгалтын комисс томилох тухай Хавсралт-1-2

А125 Шалгалтын комисс томилох тухай

А128 Дүүргийн Онцгой комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилох, ажиллах журам батлах тухай Хавсралт-1

А128 Дүүргийн Онцгой комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилох, ажиллах журам батлах тухай

А139 Өсвөрийн аврагч тэмцээн зохион байгуулах тухай

А151 Зуслан, ногоон бүсийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай Хавсралт-1

А151 Зуслан, ногоон бүсийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай

А158 Хөдөлмөр эрхлэлтийн дүүргийн зөвлөл байгуулах тухай Хавсралт-1

А158 Хөдөлмөр эрхлэлтийн дүүргийн зөвлөл байгуулах тухай

А170 Дүүргийн архивын дэргэдэх Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын бүрэлдэхүүн, дүрмийг шинэчлэн батлах тухай

А178 Дүүргийн 5 дугаар хороо Моносын 3 дугаар гудамжны гэрэлтүүлгийн ажлын барьцаа хөрөнгө чөлөөлөх тухай

А193 Дүүргийн 18 дугаар хороо, 13 дугаар байрны урд хүүхдийн талбай байгуулах тохижилтын ажлын барьцаа хөрөнгө чөлөөлөх тухай

А196 Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай

А199 Хариуцлагатай эргүүл, жижүүр томилон ажиллуулах тухай Хавсралт

А199 Хариуцлагатай эргүүл, жижүүр томилон ажиллуулах тухай

А209 Дүүргийн сансарын тунелын усан оргилуурын тохижилтын ажлын барьцаа хөрөнгө чөлөөлөх тухай

А212 Шагнах тухай А213 Шагнах тухай Хавсралт-1

А213 Шагнах тухай

А217 Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай Хавсралт

А217 Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

А242 Туул гол дагуу цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай Хавсралт-1

А242 Туул гол дагуу цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай

А247 Дүүргийн 8 дугаар хорооны 2,3,4,5 дугаар байрны урд талын явган хүний замын тохижилтын ажлын барьцаа хөрөнгө чөлөөлөх тухай

А248 Дүүргийн 5 дугаар хорооны 75,89 дүгээр байрны гэрэлтүүлэг хийсэн ажлын барьцаа хөрөнгө чөлөөлөх тухай

А250 Шагнах тухай Хавсралт-1

А250 Шагнах тухай

А291 Дүүргийн 18 дугаар хорооны 75а, 75б байрны дунд гэрэлтүүлгийн ажлын барьцаа хөрөнгө чөлөөлөх тухай

А294 Дүүргийн хэмжээнд архивын баримтын тооллогыг зохион байгуулах тухай

А298 Дүүргийн 6 дугаар хороо оюутны байр орчмын гэрэлтүүлгийн ажлын барьцаа хөрөнгө чөлөөлөх тухай

А311 Шагнах тухай Хавсралт-1

А311 Шагнах тухай

А312 Дүүргийн 4 дүгээр хороо Дарь-Эх цогцолборын явган замын ажлын барьцаа хөрөнгө чөлөөлөх тухай

А319 Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай

А326 Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн хяналтын цэгийг татан буулгах талаар авах арга хэмжээний тухай

А363 Шагнах тухай Хавсралт-1

А363 Шагнах тухай

А364 Сургууль, цэцэрлэгийн бүтэц, орон тоог судлах ажлын хэсэг байгуулах тухай Хавсралт-1

А364 Сургууль, цэцэрлэгийн бүтэц, орон тоог судлах ажлын хэсэг байгуулах тухай

А367 Олимпизм ба бие бялдрын хүмүүжил сэдэвт болзолт уралдаан зохион байгуулах тухай

А367 Олипизм ба бие бялдрын хүмүүжил сэдэвт болзолт уралдаан зохион байгуулах хорооны бүрэлдэхүүн Хавсралт-1

А375 Хот нийтийн аж ахуйн зарим ажил үйлчилгээнд хяналт тавих ажлын хэсэг байгуулах тухай Хавсралт 2-1

А375 Хот нийтийн аж ахуйн зарим ажил үйлчилгээнд хяналт тавих ажлын хэсэг байгуулах тухай Хавсралт-1

А375 Хот нийтийн аж ахуйн зарим ажил үйлчилгээнд хяналт тавих ажлын хэсэг байгуулах тухай Хавсралт-2
А375 Хот нийтийн аж ахуйн зарим ажил үйлчилгээнд хяналт тавих ажлын хэсэг байгуулах тухай

А382 Баянзүрх дүүргийн 2017 оны шилдэг шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

А382 Баянзүрх дүүргийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дэд хөтө0лбөр Хавсралт-3

А382 Баянзүрх дүүргийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дэд хөтөлбөр (2)

А382 Баянзүрх дүүргийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дэд хөтөлбөр Хавсралт

А382 Баянзүрх дүүргийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дэд хөтөлбөр Хавсралт-1

А382 Баянзүрх дүүргийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дэд хөтөлбөр Хавсралт-2

А382 Баянзүрх дүүргийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дэд хөтөлбөр Хавсралт-4

А382 Баянзүрх дүүргийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дэд хөтөлбөр Хавсралт-5

А382 Баянзүрх дүүргийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дэд хөтөлбөр

А382 Баянзүрх дүүргийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дэд хөтөлбөр-2

А382 Баянзүрх дүүргийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дэд хөтөлбөр-3

А394 Нийтийн сонсгол зохион байгуулах тухай

А396 Салбар хороо байгуулах тухай

А399 Шагнах тухай

А401 Баянзүрх дүүргийн хэмжээнд биеийн тамир, спортын улсын нэг удаагийн үзлэг, тооллого явуулах тухай

А403 Мал тэжээвэр амьтдын тооллого явуулах тухай Хавсралт-1

А403 Мал тэжээвэр амьтдын тооллого явуулах тухай Хавсралт-2

А403 Мал тэжээвэр амьтдын тооллого явуулах тухай

А410 Дүүргийн 9 дүгээр хорооны Ээж хайрханы 1 дүгээр хэсгийн гэрэлтүүлгийн ажлын барьцаа хөрөнгө чөлөөлөх тухай

А414 Дүүргийн 9 дүгээр хорооны Шархадны 2 дугаар хэсгийн 14-20 дугаар гудамжны гэрэлтүүлгийн ажлын барьцаа хөрөнгө чөлөөлөх тухай

А416 Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдтэй байгуулсан гурвалсан гэрээ дүгнэх тухай Хавсралт-1

А416 Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдтэй байгуулсан гурвалсан гэрээ дүгнэх тухай Хавсралт-2

А416 Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдтэй байгуулсан гурвалсан гэрээ дүгнэх тухай

А434 Хөтөлбөр батлах тухай

А436 Цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицерын бүртгэл явуулах тухай (2)

А436 Цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицерын бүртгэл явуулах тухай

А438 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А448 Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай

А448 Г.Жадамбаагийн асран хамгаалах, харгалзан дэмжих эрх, үүргийг дуусгавар болгох тухай

А453 Дүүргийн 19 дүгээр хороо, Цайзаас Саруул тэнгэр-2 хотхоны арын зам дагуух гэрэлтүүлгийн ажлын барьцаа хөрөнгө чөлөөлөх тухай

А462 Дүүргийн 6-р хороо, 58 дугаар байрны урд явган хүний замын ажлын барьцаа хөрөнгө чөлөөлөх тухай

А465 Дүүргийн 9 дүгээр хорооны Шархадны эмнэлэгийн гудамжны гэрэлтүүлгийн ажлын барьцаа хөрөнгө чөлөөлөх тухай

А468 Дүүргийн 6 дугаар хороо 22А, 22Б байрны дундах гэрэлтүүлгийн ажлын барьцаа хөрөнгө чөлөөлөх тухай

А474 Хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллах тухай

А474 Шинэ жилийн баярын өдрүүдэд ажиллах хариуцлагатай эргүүл, жижүүрийн хуваарь

А482 Баянзүрх дүүргийн 2017 оны хөдөлмөрийн аварга

А482 Баянзүрх дүүргийн 2017 оны шилдэг оюутан, сурагч

А482 Баянзүрх дүүргийн 2017 оны шилдэг төр захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгж, хамт олон

А484 Дүүргийн 4 дүгээр хороо, Дарь-Эх цогцолборын тохижилтын (Мандал талбайн) ажлын барьцаа хөрөнгө чөлөөлөх тухай

А489 Хүүхдийн төв сувилалд шилжүүлэх тухай

A448 Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах ажлын хэсгийн удирдамж

A448 Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах ажлын хэсгийн удирдамж-2

A448 Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай Хавсралт