Хэлтэс, Албад

Баянзүрх дүүргийн Усан Спорт Сургалтын Төв

Онцгой байдлын хэлтэс

Иргэний бүртгэлийн хэлтэс

Боловсролын хэлтэс

Татварын хэлтэс

“БАЯН ЗҮРХ ШИЖИР” ОНӨААТҮГазар

Статистикийн Хэлтэс

Худалдан авах ажиллагааны алба

НҮГ 1

НҮГ-2

НҮГ-3

НҮГ-4

Баянзүрх дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс

Цагдаагийн 1-р хэлтэс

Цагдаагийн 2-р хэлтэс

Цагдаагийн 3-р хэлтэс

Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс

Дүүргийн хөгжлийн төв

Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын төв

Биеийн тамир спортын хороо

Газрын алба

Баянзүрх дүүргийн Улаан загалмайн хороо

Баянзүрх дүүргийн Насан туршийн боловсролын төв

Баянзүрх дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс

Баянзүрх дүүргийн Эрүүл мэндийн төв

Баянзүрх дүүргийн Жижиг Дунд Үйлдвэрийг Дэмжих Төв

Баянзүрх дүүргийн Соёлын Ордон