Хэлтэс, Албад

Баянзүрх дүүргийн Усан Спорт Сургалтын Төв

Онцгой байдлын хэлтэс

Иргэний бүртгэлийн хэлтэс

Боловсролын хэлтэс

Татварын хэлтэс

“БАЯН ЗҮРХ ШИЖИР” ОНӨААТҮГазар

Статистикийн Хэлтэс

Худалдан авах ажиллагааны алба

НҮГ 1

НҮГ-2

НҮГ-3

Хөдөлмөрийн хэлтэс

Цагдаагийн 1-р хэлтэс

Цагдаагийн 2-р хэлтэс

Мэргэжилийн хяналтын хэлтэс

Дүүргийн хөгжлийн төв

Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын төв

Биеийн тамир спортын хороо

Газрын алба