Бүтэц, зохион байгуулалт

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН БҮТЭЦ

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС
1 А.Пүрэвдулам Хэлтсийн дарга ТЗ-7 91918867
2 Г.Батцэцэг Хүний нөөц, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 88006135
3 Г.Нансалмаа Дээд газрын тогтоол, шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 88015713
4 Ч.Золбоо Захиргааны зохион байгуулалт, Засаг даргын зөвлөлийн хурал хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-4
88095959
5 Г.Амаржаргалан Гадаад харилцаа хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-4 95758721
6 Ц.Бадам-Очир Шагнал, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-4 99029579
7 Н.Лхавгамаа Иргэдийн өргөдөл гомдол, санал хүсэлт хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-4 88000518
8 Ж.Батжавхлан Хороо хариуцсан ахлах мэргэжилтэн ТЗ-5 99088626
ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБА
1 Д.Цэнгэлмаа Хэвлэл мэдээллийн албаны дарга ТЗ-5 99810808
2 Т.Соёл-Эрдэнэ Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-4 99071032
3 Э.Тэмүүлэн Мэдээллийн технологи, сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-4 97015504
4 Б.Эрдэнэбат Техник хангамж хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-4 95191500
5 Т.Энхбат Цахим хуудас хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-4 99793933
ХУУЛЬ ЗҮЙН ТАСАГ
1 У.Номин-Эрдэнэ Тасгийн дарга ТЗ-5 88066396
2 Б.Энхзаяа Эрх зүйн маргааны шийдвэрлэлт хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-4 99236779
    АРХИВЫН ТАСАГ    
1 Д.Эрдэнэцэцэг Тасгийн дарга ТҮ-8 99990965
2 М.Амангуль Албан хэрэг хөтлөлт, түүний    зохицуулалт хариуцсан ажилтан ТҮ-6 88770412
3 А.Даваадулам Архивч ТҮ-6 88053440
4 Б.Лхавгасүрэн Бичээч ТҮ-2 99842968
САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС
1 Ц. Өсөхбаяр Хэлтсийндарга ТЗ-7 99006296
2 О.Бурмаа Ерөнхийнягтлан бодогч ТЗ-6 99168735
3 Д.Өлзийцэцэг Санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-6 88001899
4 Э.Бүгүнүтэй Салбар хариуцсан  төсвийн мэргэжилтэн ТЗ-4 99105380
5 Г.Баттунгалаг Төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-4  
6 Д.Сарантуяа Хөрөнгөоруулалт хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-4 96669545
7 О.Оргилсайхан Сургалт, тайланмэдээхариуцсанмэргэжилтэн ТЗ-4 99395646
8 Ш.Цэнд-Аюуш Төлбөртооцоохариуцсанмэргэжилтэн ТЗ-4 99052378
9 Б.Одмандах Зарлага хариуцсан төсвийн мэргэжилтэн ТЗ-4 99095521
10 Г.Номуундарь Төлбөртооцоохариуцсанмэргэжилтэн ТЗ-4  
ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС
1 П.Сумъяасүрэн Хэлтсийн дарга ТЗ-7 88119971
2 М.Баярцэнгэл Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийн зорилт хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-4 88120899
3 Э.Мөнх-Амгалан Индекс,Гэр хорооллийн дэд бүтцийн хөгжил хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-4 99162963
4 Д.Мөнх-Эрдэнэ Орон нутгийн хөгжил, хөрөнгө оруулалтын хэргжилт хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-4 88005287
5 О.Оюунсанаа Төсөл хөтөлбөр, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-4 99197368
ХЯНАЛТ МОНИТОРИНГИЙН АЛБА
1 Ю.Ариунхишиг Албаны дарга ТЗ-5 99000178

96004428

2 Г.Батнасан Дотоод хяналт, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-4 95750126
3 Э.Энхтөр Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн  

ТЗ-4

 

97195236
НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС
1 С.Сувд-Эрдэнэ Хэлтсийн дарга ТЗ-7 88001156
2 Э.Очбадрал Соёл урлаг, төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-4  

99910254

3 П.Гэрэлтуяа Халамж, хөдөлмөр эрхлэлт хариуцсан  мэргэжилтэн ТЗ-4 99079649
4 Б.Болор-Эрдэнэ Эрүүл мэнд,Нийтийн биеийн тамир хариуцсан ахлах мэргэжилтэн ТЗ-5 99847403
5 Ш.Ганцэцэг Хүүхэд , залуучууд гэр бүл хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-4 99020339
6 Б.Туяа Соёл урлаг, төрийн бус байгууллага, боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-4 99847403
ТОХИЖИЛТ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ХЭЛТЭС
1 Б.Отгонхүү Хэлтсийн дарга ТЗ-7 99897002
2 Б.Баясгалан Гэрэлтүүлэг, хот тохижилт хариуцсан мэргэжилтэн   99997221
3 А.Монголжингоо Байгаль орчин,  орчны бохирдол, хог хаягдал хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-4 99278448
 

4

Х.Азжаргал Зам,  тээвэр, барилга байгууламж, холбоо хариуцсан ахлах мэргэжилтэн ТЗ-5  

88092346

 

5

 

Г.Лхамсүрэн Дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-4 99197814
6 С.Алтанзул Сууц өмчлөгчдийн холбоо хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-4 99020082
7 О.Түвшинтөгс Тохижилт, ногоон байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-4 93151502
ХҮНС, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС
1 С.Жавхлан Хэлтсийн дарга ТЗ-7 88009012
2 Г.Дэлгэрмаа Хүнс, худалдаа үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-4 88091939
3 Ч.Октбярь Нийтийн хоол, зочид буудал хариуцсан  ахлах мэргэжилтэн ТЗ-5 94060001
4 Г.Золзаяа Үйлдвэрлэл, инноваци хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-4 99739014
5 Ц.Жавхлан Аялал жуулчлал, ахуй үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн  

ТЗ-4

 

98123518