Шагнал, журам

Төрийн дээд цол, одон, медальд өргөн мэдүүлэхэд бүрдүүлэх материал, анхаарах зүйлс  

Бүрдүүлэх материал

 1. Өргөдөл /маягтын дагуу бөглөх/
 2. Анкет
 3. Ажил байдлын тодорхойлолт
 4. Хамт олны хурлын тэмдэглэл /оршин сууж буй хорооны ИНХ-н тэмдэглэл/ байж болно.
 5. Бүтээлийн жагсаалт
 6. Албан бичиг /Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын үүрэг гүйцэтгэгч Т.Баясах танаа гэж хаяглана./
 7. Өмнөх авсан салбарын болон төрийн дээд шагналын хуулбар
 8. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 9. Хуулийн этгээдийн гэрчилгээний хуулбар /Байгууллагаас тодорхойлж байгаа тохиолдолд шаардлагатай/

 

Анхаарах зүйлс:

 1. Анкет

А. Анкетыг тогтсон маягтын дагуу вэб сайтаас татан авч үнэн зөв бөглөх

Б. Анкет бөглөхдөө гараар бичих бус компьютерт шивж бөглөнө.

В. Ажилласан хугацааг бичихдээ 2000-2005 гэх мэтээр тэмдэглэх

 1. 2. Ажил байдлын тодорхойлолт

А. Нэр дэвшигчийн урьд нь буюу хэдэн оноос хэдэн оны хооронд болон одоо ямар салбарт юу юу хэрхэн хийж байгааг, гэх мэт үнэн зөвөөр бичих

Б. Нэр дэвшигчийн тухайн шагналд нэр дэвшүүлэхдээ  ямар үндэслэлээр шагнуулах гэж  байгааг маш сайн, дэлгэрэнгүй гаргаж бичнэ.

В. Ажил байдлын тодорхойлолт нь харъяа байгууллагын даргын гарын үсэг, тамгын хамт хүчинтэй

Г. Он цагийн дараалал нь урьдынхаас одоогийнх руу өгссөн эрэмбэтэй байна.

 1. 3. Хамт олны хурлын тэмдэглэл

А. Хэлэлцэх асуудал, хэлэлцсэн нь, шийдвэрлэсэн нь гэсэн бүтэцтэйгээр, асуудлаа дэлгэрэнгүй бичих

Б. Хурлын тэмдэглэлд хурлын дарга, протокол хөтөлсөн хүний гарын үсэг, мөн нийт ирсэн хүмүүсийн ирцийн дагуу бүгд гарын үсэг зурж баталгаажуулах

 1. Бүтээлийн жагсаалт

А. Он дарааллыг хуучнаас шинэ рүү гэсэн дарааллаар тодорхой үнэн зөв бичих

Б. Хэрэв бүтээл гаргаагүй тохиолдолд ажлын газрын тодорхойлолтыг бичих

В.  Бүтээлийн жагсаалтыг харьяа байгууллагын даргаар батлуулах /гарын үсэг, тамгын хамт хүчинтэй /

Дээрх материалыг үнэн зөв, стандартын дагуу бөглөсөн тохиолдолд  Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Тэргүүлэгчдэд уламжлах болно.

Материалыг нүхтэй хавтсанд хийж, цэвэр нямбай бүрдүүлж хүлээлгэн өгнө /нааж үдэж, цоолж болохгүй/.

 1. 5. Үг үсгийн алдаа гаргалгүй, Монгол Улсын төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн зааврыг удирдлага болгож материалыг бэлтгэнэ!.