Аж үйлдвэрийн салбарын цахим мэдээллийн сан нээгдлээ

2018-04-12 0

Баянзүрх дүүргийн хэмжээнд тогтвортой үйл ажиллагаа явуулдаг 600 гаруй үйлдвэрлэл эрхлэгч байдаг. Тэдний мэдээллийг нэгдсэн санд оруулж, түүнд үндэслэн үйлдвэрлэгч бүрт хүрсэн бодлого хэрэгжүүлэх, дэмжлэгийг […]

1435 аж ахуй нэгж, байгууллага, иргэний Худалдаа, үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх гэрээг сунгав

2018-04-12 0

Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтсээс дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуй нэгж, байгууллага, иргэний Худалдаа, үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх гэрээний […]

Манай хороо-Миний гудамж аяны Нийслэлийн ажлын хэсэг Баянзүрх дүүрэгт ажиллав

2018-04-12 0

Нийслэлийн 9 дүүргийн хэмжээнд хэрэгжиж буй Манай хороо-Миний гудамж аяны Нийслэлийн ажлын хэсэг Баянзүрх дүүрэгт ажиллаж аяны хүрээнд хийж хэрэгжүүлж буй ажлын төлөвлөгөөтэй танилцаж, арга […]