Shadow

ТОГТООЛ ЗАХИРАМЖ

Улсын онцгой комиссын 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 12 дугаар тогтоол

Улсын онцгой комиссын 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 12 дугаар тогтоол

ОНЦЛОХ МЭДЭЭ, ТОГТООЛ ЗАХИРАМЖ
Улсын онцгой комиссын 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 12 дугаар тогтоолын дагуу Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор нийслэл дэх бүх шатны боловсролын байгууллага, сургалтын төвийн үйл ажиллагааг 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрөөс 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр хүртэл зогсоож байна. Иргэд та бүхэн дор бүрнээ хувийн ариун цэврээ сахиж, Улсын онцгой комиссоос өгөх мэдээ, мэдээллийг дагаж, мөрдөнө үү ...