Хүний нөөцийн ил тод байдал

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН БҮТЭЦ

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС
1 Ж.Батжавхлан Хэлтсийн дарга 266265 99088626
2 Г.Батцэцэг Хүний нөөц, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 267764 88006135
3 Г.Нансалмаа Дээд газрын тогтоол, шийдвэрийн биелэлт, Засаг даргын зөвлөлийн хурал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 88015713
4 Х.Баттулга Захиргааны зохион байгуулалт,  удирдах ажилтны шуурхай зөвөлгөөн хариуцсан мэргэжилтэн 260449 99967003
5 Ц.Бадам-Очир Шагнал, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 266580 99029576
6 Н.Лхавгамаа Иргэдийн өргөдөл гомдол, санал хүсэлт хариуцсан мэргэжилтэн 261120 88000518
Хэвлэл мэдээллийн алба
1 Д.Цэнгэлмаа Хэвлэл мэдээллийн албаны дарга 266215 99810808
2 Т.Соёл-Эрдэнэ Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 266215 99071032
3 Б.Ганзориг Техник хангамж хариуцсан мэргэжилтэн 266351 95191500
4 Т.Энхбат Цахим хуудас хариуцсан мэргэжилтэн  260449 99793933
Хууль зүйн тасаг
1 Б.Энхзаяа Тасгийн дарга 264145 99236779
2 Я.Болортуяа Эрх зүйн маргааны шийдвэрлэлт хариуцсан мэргэжилтэн 267764 99688759
Архивын тасаг
1 Д.Эрдэнэцэцэг Тасгийн дарга 266359 99990965
2 Б.Ариунтуяа Албан хэрэг хөтлөлт, түүний    зохицуулалт хариуцсан ажилтан 261120 95929915
3 А.Даваадулам Архивч 266359 88053440
4 Б.Учрал Бичээч 264255 99662208
САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС
1 Ц. Өсөхбаяр Хэлтсийн дарга 261008 99006296
2 О.Бурмаа Ерөнхий нягтлан бодогч 261648 99168735
3 Д.Өлзийцэцэг Төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн 267096 88001899
4 Батцэцэг Салбар хариуцсан  төсвийн мэргэжилтэн 264081 99105380
5 Г.Баттунгалаг Төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн  263361
6 Д.Сарантуяа Хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн 267012 96669545
7 О.Оргилсайхан Сургалт, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн 261648 99395646
8 Ш.Цэнд-Аюуш Төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн 263361 99052378
9 Б.Одмандах Зарлага хариуцсан төсвийн мэргэжилтэн 264081 99095521
ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС
1 П.Сумъяасүрэн Хэлтсийн дарга 266477 88119971
2 М.Баярцэнгэл Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийн зорилт хариуцсан мэргэжилтэн 267357 88120899
3 Э.Мөнх-Амгалан Индекс,Гэр хорооллийн дэд бүтцийн хөгжил хариуцсан мэргэжилтэн 267357 99162963
4 Д.Мөнх-Эрдэнэ Орон нутгийн хөгжил, хөрөнгө оруулалтын хэргжилт хариуцсан мэргэжилтэн 267357 88005287
5 О.Оюунсанаа Төсөл хөтөлбөр, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 267357 99197368
Хяналт мониторонгийн алба
1 Ю.Ариунхишиг Албаны дарга 480301 99000178

96004428

2 Д.Гантулга Дотоод хяналт,үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн 99683040
НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС
1 С.Сувд-Эрдэнэ Хэлтсийн дарга 264794 88001156
2 Д.Цэцэгмаа Соёл урлаг, төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн 266578 99943226
3 А.Мөнхнасан Халамж, хөдөлмөр эрхлэлт хариуцсан  мэргэжилтэн 264148 99957775
4 Б.Болор-Эрдэнэ Боловсрол, төрийн бус байгууллага хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 266578 99847403
5 Ц.Одгэрэл Хүүхэд , залуучууд гэр бүл хариуцсан мэргэжилтэн 266578 86111105
ТОХИЖИЛТ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ХЭЛТЭС
1 Б.Отгонхүү Хэлтсийн дарга 266474 99897002
2 Б.Баясгалан Гэрэлтүүлэг, хот тохижилт хариуцсан мэргэжилтэн 267020 99997221
3 А.Монголжингоо Байгаль орчин,  орчны бохирдол, хог хаягдал хариуцсан мэргэжилтэн 266579 99278448
 

4

Х.Азжаргал Зам,  тээвэр, барилга байгууламж, холбоо хариуцсан мэргэжилтэн 267020  

88092346

 

5

 

Б.Ууганбаяр Дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн 266579 99197814
6 С.Алтанзул Сууц өмчлөгчдийн холбоо хариуцсан мэргэжилтэн 266579 99020082
7 О.Түвшинтөгс Тохижилт, ногоон байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн 267020 93151502
 ХҮНС, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС
1 О.Ариунболд Хэлтсийн дарга 260291 89008482
2 Г.Дэлгэрмаа Хүнс худалдаа үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн 260697 88091939
3 Ч.Октбярь Нийтийн хоол, зочид буудал хариуцсан  ахлах мэргэжилтэн 451899 94060001
4 Г.Золзаяа Үйлдвэрлэл, инвоци хариуцсан мэргэжилтэн 260697 99739014
5 Ц.Жавхлан Аялал жуулчлал, ахуй үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн  

451899

 

98123518
6 Ч.Нямсүрэн Хөдөө аж ахуй, жижиг дунд үйлдвэрлэл хариуцсан мэргэжилтэн 260697 88062429
7 Б.Азбаяр Авто үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн 260291 99663975

Баянзүрх дүүргийн ЗДТГ-ын Зэрэг, дэв олгосон албан хаагчдын мэдээлэл 

Төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тооны захиалга

Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажилагааг үнэлэх

Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, сургалт, нийгмийн баталгааг хангах талаар 2017-2020 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр

 

2018 онд дүүргийн ЗДТГ-аас зарласан Төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тооны захиалга