Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

Алсын хараа:

Хүний нөөцийн удирдлага манлайлалыг хэрэгжүүлэх, төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх замаар Тамгын газрын үйл ажиллагааг улс, нийслэлийн хэмжээнд тэргүүлэх түвшинд хүргэх.

Эрхэм зорилго:

Хүний нөөцийн удирдлага, захиргааны хяналтыг хэрэгжүүлж, иргэдэд эрх зүйн зөвлөгөө, мэдээ мэдээлэл түгээх, тэдний оролцоонд тулгуурлан эрэлт хүсэлтийг шийдвэрлэх, Засаг даргын Тамгын газрын өндөр бүтээмжтэй хэвийн ажиллах таатай орчныг бүрдүүлэх.

Үйл ажиллагааны чиглэл:

Захиргаа, хуулийн хэлтэс нь Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс албад, хороодыг төрийн удирдлагаар хангах, дээд газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулах, хүний нөөцийн удирдлага, шагнал урамшуулал, Тамгын газрын гадаад харилцаа, мэдээлэл сурталчилгаа болон аж ахуй, зохион байгуулалт, архив албан хэрэг хөтлөлт дотоод ажлыг хэвийн явуулах үйл ажиллагааг хангаж, иргэдэд эрх зүйн үйлчилгээ үзүүлэх, тэдний эрэлт хүсэлт, санал, гомдол нийгмийн асуудлыг хүлээн авч эрх бүхий субъекттэй хамтран шийдвэрлэх, дүүргийн нутаг дэвсгэрт гэмт хэргийн гаралтыг багасгах, урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулахад чиглэгдэнэ.

 

Хэлтсийн бүтэц зохион байгуулалт

д/д Овог нэр Албан тушаал Өрөөний утас
1 А.Пүрэвдулам Хэлтсийн дарга 266265
2 Г.Батцэцэг Хүний нөөц, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг хариуцсан мэргэжилтэн 267764
3 Г.Нансалмаа Дээд газрын тогтоол, шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн
4 Ч.Золбоо Захиргааны зохион байгуулалт, Засаг даргын зөвлөлийн хурал, удирдах ажилтны шуурхай зөвөлгөөн хариуцсан мэргэжилтэн 260449
5 Г.Амаржаргалан Гадаад харилцаа хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн
6 Ц.Бадам-Очир Шагнал, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 266580
7 Н.Лхагвамаа Иргэдийн өргөдөл гомдол, санал хүсэлт хариуцсан мэргэжилтэн 261120
8 Ж.Батжавхлан Хороо хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 260449

ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБА

1 Д.Цэнгэлмаа Хэвлэл мэдээллийн албаны дарга 266215
2 Э.Тэмүүлэн Мэдээллийн технологи, сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн 266351
3 Б.Эрдэнэбат Техник хангамж, хөгжүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн
4 Т.Энхбат Цахим хуудас хариуцсан мэргэжилтэн

ХУУЛЬ ЗҮЙН ТАСАГ

1 У.Номин-Эрдэнэ Тасгийн дарга 264145
2 Б.Энхзаяа Эрх зүйн маргааны шийдвэрлэлт хариуцсан мэргэжилтэн 267764

АРХИВ, БИЧИГ ХЭРГИЙН ТАСАГ

1 Д.Эрдэнэцэцэг Тасгийн дарга 266359
2 М.Амангуль Албан хэрэг хөтлөлт, түүний зохицуулалт хариуцсан ажилтан 266359
3 А.Даваадулам Архивч 266359
4 Б.Лхагвасүрэн Бичээч 264255

АЖ АХУЙН ТАСАГ

1 Д.Балдансүрэн Тасгийн дарга 266476
2 Т.Даваашүрэн Ахлах нягтлан бодогч 267308
3 Б.Ганчимэг Тооцооны нягтлан бодогч 267308
4 Д.Бадамцэцэг Хөрөнгийн нягтлан бодогч 264698
5 Р. Баясгалан Нярав 453548
6 Д.Даваасамбуу Нярав 453548
7 Ц.Даланзул Угтагч 263140