Тогтоол захирамж

Нэр Огноо Хавсралт
1 "Дасгал хөдөлгөөн хийцгээе" идэвхтэй хөдөлгөөнийг дэмжих сарын аяныг зохион байгуулах тухай 2021-06-02 Татах
2 "Хоггүй дүүрэг болгоё" хаврын их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай 2021-05-18 Татах
3 "Мод тарих үндэсний өдөр" - ийг зохион байгуулах тухай 2021-05-07 Татах
4 Мал амьтны халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 2021 оны мал амьтны сэг зам устгах ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлын зардлыг олгох тухай 2021-05-03 Татах
5 Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгасантай холбогдуулан авч хэрэгжүүлх зарим арга хэмжээний тухай 2021-04-25 Татах
6 Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй холбогдуулан зохион байгуулалтын зарим арга хэмжээ авах тухай 2021-04-09 Татах
7 Дүүргийн ногоон бүсийг ой, хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт зохион байгуулах тухай 2021-04-06 Татах
8 Короновируст халдвар /Ковид-19/- аас сэргийлэх, тархалтын бууруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжэний тухай 2021-04-03 Татах
9 Голомтын бүс тогтоох тухай 2021-04-01 Татах
10 Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай 2021-03-30 Татах
11 Короновируст халдвар /Ковид-19/- аас сэргийлэх, тархалтын бууруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжэний тухай 2021-03-28 Татах
12 Төсвийн хэмнэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээ 2021-03-10 Татах
13 "Нэг хаалга-нэг шинжилгээ" арга хэмжээнд бүртгэлийн ажилчдыг томилон ажиллуулах тухай 2021-02-10 Татах
14 Худалдаа үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл байгуулах тухай 2021-02-03 Татах
15 2021 оныг " Дэмжих жил " болгох тухай 2021-01-29 Татах
16 Нийтийн эзэмшил, орон сууц, гэр хорооллын дундах гэрэлтүүлгийг бүсчлэн хуваах тухай 2021-01-25 Татах
17 Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай 2021-01-23 Татах
18 "Сууц өмчлөгчдийн холбоодын үйл ажиллагаа"- нд үнэлгээ өгөх хяналт шалгалт зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-01-18 Татах