МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ТАСАГ

Танилцуулга

Үйлчилгээ

Бүтэц бүрэлдэхүүн

Лхагвасүрэн ЭНХЦЭЦЭГ
Мал эмнэлгийн тасгийн дарга улсын байцаагч
Утас: 99125092
enhee_vet@yahoo.com
Батсайхан БЯМБАРЕНЧИН
Тархвар зүйч
Утас: 95730151
Parwa2429@gmail.com

Холбоо барих