БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ХОРОО

Танилцуулга

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Биеийн тамир спортын тухай болон бусад хууль, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэр, Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт спорт, нийтийн биеийн тамирын талаар тусгагдсан бодлого, зорилтуудыг хэрэгжүүлэх, дүүргийн иргэдэд спорт, биеийн тамирын үйлчилгээг чанартай хүртээмжтэй хүргэхэд оршино.

   УДИРДЛАГА, БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Монгол Улсын Их Хурлаас 2003 оны 10 дугаар сарын 31 ний өдөр Монгол улсын “Биеийн тамир, спортын тухай “ хуулийг баталсны дагуу “ Биеийн тамир, спортын үндэсний төв” статустай байсан дээд байгууллага Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Биеийн тамир, спортын улсын хороо болсноор дүүргүүдийн Биеийн тамир спортын сургалтын төв татан буугдаж, дүүргийн Биеийн тамир спорт хороо болон өөрчлөгдсөн байна.

Үйлчилгээ

Биеийн тамир, спортын хорооны ерөнхий чиг үүрэг нь бодлого төлөвлөлт, хэрэгжилтийг хангуулах

1.  Иргэдийг идэвхтэй хөдөлгөөнөөр  хичээллэх /эрүүл мэндээ хамгаалах, сайжруулах/ нөхцөлийг бүрдүүлж, олон нийтэд хүртээмжтэй болгох

2.  Спортын сургалт-дасгалжуулалтын үр дүнд тулгуурлан, дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх өсвөрийн шигшээ багийн залгамж халааг бэлтгэх, тамирчдын спортын амжилтыг улс, бүс, олон улс, тив, дэлхийн түвшинд хүргэх

3. Төрийн байгууллагын нийтлэг чиг үүрэг

Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт спорт, нийтийн биеийн тамирын талаар тусгагдсан бодлого, зорилтуудыг хэрэгжүүлэх, дүүргийн иргэдэд спорт, биеийн тамирын үйлчилгээг хүртээмжтэй хүргэх чиглэл барин ажиллаж байна. Байгууллагын хэмжээнд доорх тогтоол , шийдвэрүүдийг хэрэгжүүлж байна. Үүнд:

 • Биеийн тамир, спортын тухай хууль
 • МУЗГ-ын тогтоол -№ 335  “Цогц хөтөлбөр батлах тухай”
 • Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг – № 53 “Нийтийн Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх тухай”
 • Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг – №144 Багийн спортын талаар
 • МУЗГ-ын тогтоол – №05 “Нийтийн Биеийн тамир, спортын талаар авах зарим арга хэмжээ”
 • МУЗГ-ын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр
 • МУЗГ-ын тогтоол – №289 “Халдварт бус өвчинтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай”
 • Нийслэлийн ЗД-ын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр
 • Дүүргийн ЗД-ын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр
 • Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2020 оны “Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай” 10 дугаар зарлиг/шинэ короно вирусээс сэргийлэх тухай/  МУЗГ-ын 2021 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн 45 тоот тогтоол, УОК-ын 2021 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн “ Түр журам, заавар батлах тухай” 18 дугаар тушаал, ЗГТА-БТСГ-ын даргын А/21 тоот тушаал, НЗД-ын А/108,А/103, А/161 тоот захирамж.

Бүтэц бүрэлдэхүүн

Биеийн тамир, спортын хорооны ерөнхий чиг үүрэг нь бодлого төлөвлөлт, хэрэгжилтийг хангуулах

1.  Иргэдийг идэвхтэй хөдөлгөөнөөр  хичээллэх /эрүүл мэндээ хамгаалах, сайжруулах/ нөхцөлийг бүрдүүлж, олон нийтэд хүртээмжтэй болгох

2.  Спортын сургалт-дасгалжуулалтын үр дүнд тулгуурлан, дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх өсвөрийн шигшээ багийн залгамж халааг бэлтгэх, тамирчдын спортын амжилтыг улс, бүс, олон улс, тив, дэлхийн түвшинд хүргэх

3. Төрийн байгууллагын нийтлэг чиг үүрэг

Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт спорт, нийтийн биеийн тамирын талаар тусгагдсан бодлого, зорилтуудыг хэрэгжүүлэх, дүүргийн иргэдэд спорт, биеийн тамирын үйлчилгээг хүртээмжтэй хүргэх чиглэл барин ажиллаж байна. Байгууллагын хэмжээнд доорх тогтоол , шийдвэрүүдийг хэрэгжүүлж байна. Үүнд:

 • Биеийн тамир, спортын тухай хууль
 • МУЗГ-ын тогтоол -№ 335  “Цогц хөтөлбөр батлах тухай”
 • Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг – № 53 “Нийтийн Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх тухай”
 • Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг – №144 Багийн спортын талаар
 • МУЗГ-ын тогтоол – №05 “Нийтийн Биеийн тамир, спортын талаар авах зарим арга хэмжээ”
 • МУЗГ-ын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр
 • МУЗГ-ын тогтоол – №289 “Халдварт бус өвчинтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай”
 • Нийслэлийн ЗД-ын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр
 • Дүүргийн ЗД-ын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр
 • Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2020 оны “Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай” 10 дугаар зарлиг/шинэ короно вирусээс сэргийлэх тухай/  МУЗГ-ын 2021 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн 45 тоот тогтоол, УОК-ын 2021 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн “ Түр журам, заавар батлах тухай” 18 дугаар тушаал, ЗГТА-БТСГ-ын даргын А/21 тоот тушаал, НЗД-ын А/108,А/103, А/161 тоот захирамж.
С.ЭРДЭНЭБАТ
Дарга
Утас: 11453503
info.ubroad@gov.mn
Ю.БАТСАЙХАН
Ахлах мэргэжилтэн
Утас: 98119746
bzdsportkhoroo@yahoo.com
Б.САМБУУНЯМ
Спорт хариуцсан мэргэжилтэн
Утас: 99705024
bzdsportkhoroo@yahoo.com
С.СУВД
Нийтийн биеийн тамир хариуцсан мэргэжилтэн
Утас: 96029433
bzdsportkhoroo@yahoo.com
Б.МӨНХЗАЯА
Нийтийн биеийн тамир хариуцсан мэргэжилтэн
Утас: 89970994
bzdsportkhoroo@yahoo.com

Холбоо барих

Байгууллага Нэгж Албан тушаал Овог Нэр Өрөө Ажлын утас И-Мейл хаяг
Баянзүрх дүүргийн Биеийн тамир, спортын хороо Захиргаа Дарга Сэр-Од ЭРДЭНЭБАТ 106 11453503 s.erdenebat80@gmail.com
Баянзүрх дүүргийн Биеийн тамир, спортын хороо Захиргаа Нягтлан бодогч /бичиг хэрэг/ ЖИЖИГХЭН САРАНТУЯА 89019691 89019691 j_saraa9@yahoo.com
Баянзүрх дүүргийн Биеийн тамир, спортын хороо Захиргаа Нягтлан бодогч /бичиг хэрэг/ БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ХОРОО АДМИН
Баянзүрх дүүргийн Биеийн тамир, спортын хороо Захиргаа Нягтлан бодогч /бичиг хэрэг/ БЗД-ИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ХОРОО АРХИВ
Баянзүрх дүүргийн Биеийн тамир, спортын хороо Захиргаа Ахлах мэргэжилтэн ЮНГЭРЭНДОРЖ БАТСАЙХАН 1 98119746 ubat2016@yahoo.com
Баянзүрх дүүргийн Биеийн тамир, спортын хороо Захиргаа Спорт хариуцсан мэргэжилтэн /нярав/ ОЧИРХҮҮ ТҮМЭНЖАРГАЛ
Баянзүрх дүүргийн Биеийн тамир, спортын хороо Захиргаа Спорт хариуцсан мэргэжилтэн /нярав/ Болд Самбууням 1 99705024 smbuu96@gmail.com
Баянзүрх дүүргийн Биеийн тамир, спортын хороо Захиргаа Нийтийн биеийн тамир хариуцсан мэргэжилтэн САЙНБААТАР СУВД бзд 7р хороо байхгүй suvdaa_bb22@yahoo.com
Баянзүрх дүүргийн Биеийн тамир, спортын хороо Захиргаа Нийтийн биеийн тамир хариуцсан мэргэжилтэн ГАНБОЛД УУГАНЖАРГАЛ 1 99699686 ganbolduuganjargal0114@gmail.com
Баянзүрх дүүргийн Биеийн тамир, спортын хороо Захиргаа Нийтийн биеийн тамир хариуцсан мэргэжилтэн БАТХҮҮ МӨНХЗАЯА офисс 89970994 munhzayac@gmail.com
https://www.google.com/maps/place/%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B7%D2%AF%D1%80%D1%85+%D0%B4%D2%AF%D2%AF%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B3+%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%BD+%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D1%8B%D0%BD+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80/@47.9159529,106.9660408,18.25z/data=!4m5!3m4!1s0x5d969112f3b9b09f:0x86b31761807140af!8m2!3d47.9158608!4d106.966175