НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР ДӨРӨВ

Танилцуулга

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах, хариуцсан хороодынхоо иргэдийг ая тухтай, эрүүл, аюулгүй, цэвэр орчинд амьдрах нөхцөлийг хангах, хамт олноороо өсөн дэвжих, үйлчилгээний хөгжлийн өндөр түвшинд хүрэх

НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСАГ

Тус байгууллага нь Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 04 дүгээр сарын 18-ний өдрийн А/01 тоот захирамжаар 8, 10, 11, 12, 20, 23, 28-р хороодын хог тээвэрлэлт, хог хаягдлын орлого төвлөрүүлэлт, нийтийн эзэмшлийн зам талбайн цэвэрлэгээ, үйлчилгээг хариуцан ажиллахаар “Нийтлэг Үйлчилгээний Газар Дөрөв” нэртэйгээр байгуулагдсан болно

УДИРДЛАГА, БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Дарга, ерөнхий менежер, газрын даргын дэргэдэх зөвлөл, захиргаа удирдлагын алба, хүний нөөцийн менежер, нягтлан бодогч, нярав, захиргаа үйлчлэгч, бичиг хэрэг,  үйл ажиллагааны алба, оператор, байцаагч, тээвэр үйлчилгээний алба, ерөнхий менежер, жолооч, ачигч, тохижилт ногоон байгууламж, зам цэвэрлэгээ үйлчилгээний алба, зам талбайн мастер, зам талбайн үйлчлэгч,

Үйлчилгээ

Хариуцсан хороодын айл өрх, аж ахуйн нэгжийн хог хаягдлыг сард нэг удаа. Үүнээс: 8,10,11,12-р хорооны нутагт байрлах СӨХ-ийн хогийг 7 хоногт 2 удаа хуваарийн дагуу ачиж байна. Хог тээврийг тогтмол хуваарьт оруулснаар ачилтад хүндрэл үүсэхгүй болж гомдол ирэх нь эрс багассан. (12-3-р сар хүртэлх хугацаанд дунджаар 195 гомдол ирдэг байсан, одоо нэг сарын хугацаанд 5-10 гомдол). Гомдлын саналын тоо 91%-аар буурсан үзүүлэлттэй байна. Нэгсарын хугацаанд 1-2 удаагийн давтамжаар хороод хог хаягдлаа бүрэн ачуулснаарайл өрх, аж ахуй нэгжүүд хогоо ил задгай хаях, үүсмэл хогийн цэг үүсэх нь багассан. Аж ахуйн нэгж байгууллагатай хог тээврийг ачиж тээвэрлэх гэрээг хийж гэрээнд заагдсан хуваарийн дагуу ачиж тээвэрлэн ажиллаж байна. / иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын иргэний үнэмлэх, байгууллагын гэрчилгээ, байгууллагын тамга, захирлын гарын үсэг/-ийг үндэслэн гэрээг тухай бүрд хийх.

Бүтэц бүрэлдэхүүн

Хариуцсан хороодын айл өрх, аж ахуйн нэгжийн хог хаягдлыг сард нэг удаа. Үүнээс: 8,10,11,12-р хорооны нутагт байрлах СӨХ-ийн хогийг 7 хоногт 2 удаа хуваарийн дагуу ачиж байна. Хог тээврийг тогтмол хуваарьт оруулснаар ачилтад хүндрэл үүсэхгүй болж гомдол ирэх нь эрс багассан. (12-3-р сар хүртэлх хугацаанд дунджаар 195 гомдол ирдэг байсан, одоо нэг сарын хугацаанд 5-10 гомдол). Гомдлын саналын тоо 91%-аар буурсан үзүүлэлттэй байна. Нэгсарын хугацаанд 1-2 удаагийн давтамжаар хороод хог хаягдлаа бүрэн ачуулснаарайл өрх, аж ахуй нэгжүүд хогоо ил задгай хаях, үүсмэл хогийн цэг үүсэх нь багассан. Аж ахуйн нэгж байгууллагатай хог тээврийг ачиж тээвэрлэх гэрээг хийж гэрээнд заагдсан хуваарийн дагуу ачиж тээвэрлэн ажиллаж байна. / иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын иргэний үнэмлэх, байгууллагын гэрчилгээ, байгууллагын тамга, захирлын гарын үсэг/-ийг үндэслэн гэрээг тухай бүрд хийх.

Пүрэвсүрэн ДЭЛГЭРДАЛАЙ
Захирал
Утас: 99085623
p_delee@yahoo.com
Мишигдорж ЭНХТАЙВАН
Ерөнхий менежер
Утас: 96678782
cskotaivanaa@gmail.com
Мөнхцэцэг ӨГӨӨДЭЙ
Ерөнхий нягтлан бодогч
Утас: 88087875
m.ugeede@yahoo.com
Бат ГАНЗУЛ
Хүний нөөцийн менежер
Утас: 97143233
zulaagmnm9@gmail.com

Холбоо барих