НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР ХОЁР

Танилцуулга

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

 

ИРГЭДИЙН АЯ ТУХТАЙ, ЭРҮҮЛ ОРЧИНД АМЬДРАХ, АЖИЛЛАХ НӨХЦЛИЙГ ХАНГАЖ,ХОТЫН ӨНГӨ ТӨРХИЙГ ОРЧИН ҮЕИЙН ХӨГЖЛИЙН ӨНДӨР ТҮВШИНД ХҮРГЭНЭ

НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСАГ

Баянзүрх дүүргийн 6, 13, 14, 15, 18, 25, 26 дугаар хороодын иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийн хогийг тээвэрлэх, нийтийн эзэмшлийн зам талбайн хогийг цэвэрлэхээр “Хог хаягдлын үйлчилгээ нийлүүлэх гэрээ” байгуулан “Нийтлэг Үйлчилгээний Газар Хоёр”  ОНӨААТҮГ гэх нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд Захиргааны алба, Тээврийн алба, Тохижилт үйлчилгээний алба нийт 73 ажилтны бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагааг явуулж байна

УДИРДЛАГА, БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Дарга, хуульч, ерөнхий менежер, Ерөнхий нягтлан бодогч, Тооцооны нягтлан, Хангамжийн менежер, Хүний нөөцийн ажилтан, Архив ,бичиг хэргийн ажилтан, Сургалт, мэдээлэл хариуцсан ажилтан, Үйлчлэгч,  албаны дарга, байцаагч, зам талбайн үйлчлэгч,  ХАБЭА-ны ажилтан, Ашиглалтын механик, жолооч, ачигч

Үйлчилгээ

Манай байгууллага нь хог хаягдал үйлчилгээний хураамжийг Нийслэлиийн Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдааны 2019 оны 12 сарын 12 ны өдрийн А/32 тогтоолыг үндэслэн ААНБ болон айл өрхүүдийн хогны хураамжийг 2020 оны 1 сараас шинэчилсэн тарифаар мөрдөн ажиллаж байна.

Шинээр ААНБ болон иргэнтэй гэрээ хийхдээ 1 жилээр гэрээ хийгдэнэ. Үүнд дараах материалыг бүрдүүлдэг.

  • ААНБ ын гэрчилгээний хуулбар, иргэн бол цахим үнэмлэхний хуулбар
  • ААНБ ын гадна дотно зураг
  • Хогны цэгийн байршил болон хогны бункерын зураг

Хог тээврийн гэрээ сунгуулахад өр төлбөрийн үлдэгдэлгүй, тооцоо нийлсэн байх

Бүтэц бүрэлдэхүүн

Манай байгууллага нь хог хаягдал үйлчилгээний хураамжийг Нийслэлиийн Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдааны 2019 оны 12 сарын 12 ны өдрийн А/32 тогтоолыг үндэслэн ААНБ болон айл өрхүүдийн хогны хураамжийг 2020 оны 1 сараас шинэчилсэн тарифаар мөрдөн ажиллаж байна.

Шинээр ААНБ болон иргэнтэй гэрээ хийхдээ 1 жилээр гэрээ хийгдэнэ. Үүнд дараах материалыг бүрдүүлдэг.

  • ААНБ ын гэрчилгээний хуулбар, иргэн бол цахим үнэмлэхний хуулбар
  • ААНБ ын гадна дотно зураг
  • Хогны цэгийн байршил болон хогны бункерын зураг

Хог тээврийн гэрээ сунгуулахад өр төлбөрийн үлдэгдэлгүй, тооцоо нийлсэн байх

Цэцэнбат УУГАНБАЯР
Газрын дарга
Утас: 91950000
bzd.nug2.2018@gmail.com
Бямбадорж НЯМДОРЖ
Ерөнхий менежер
Утас: 89788878
bzd.nug2.2018@gmail.com
Ганбаатар ХАНДАМ
Хяналтын ахлах байцаагч
Утас: 88160445
info@bzd.ub.gov.mn bzd.urgudul@gmail.com
БАТСҮХ БАЯНБОЛОР
Хяналтын байцаагч
Утас: 99828797
info@bzd.ub.gov.mn bzd.urgudul@gmail.com
ЭНХЭЭ ДОЛГОРЖАВ
Хяналтын байцаагч
Утас: 86860049
info@bzd.ub.gov.mn bzd.urgudul@gmail.com
ЧОЙДАРЖАА СҮРЭНХОРЛОО
Хяналтын байцаагч
Утас: 89682802
info@bzd.ub.gov.mn bzd.urgudul@gmail.com

Холбоо барих

Байгууллага Нэгж Албан тушаал Овог Нэр Өрөө Ажлын утас Гар утас И-Мейл хаяг
Баянзүрх дүүргийн Нийтлэг үйлчилгээний газар Хоёр Захиргаа Газрын дарга Цэцэнбат Ууганбаяр 01 91950000 91950000 bzd.nug2.2018@gmail.com
Баянзүрх дүүргийн Нийтлэг үйлчилгээний газар Хоёр Захиргаа Ерөнхий менежер Бямбадорж Нямдорж 02 452730 89788878 bzd.nug2.2018@gmail.com
Баянзүрх дүүргийн Нийтлэг үйлчилгээний газар Хоёр Захиргаа Дарга БЗД-ИЙН НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР ХОЁР АДМИН 1 77110031 88188155 bzd.nug2.2018@gmail.com
Баянзүрх дүүргийн Нийтлэг үйлчилгээний газар Хоёр Захиргаа Хяналтын ахлах байцаагч Ганбаатар Хандам 88160445
Баянзүрх дүүргийн Нийтлэг үйлчилгээний газар Хоёр Захиргаа Хяналтын байцаагч БАТСҮХ БАЯНБОЛОР 99828797
Баянзүрх дүүргийн Нийтлэг үйлчилгээний газар Хоёр Захиргаа Хяналтын байцаагч ЭНХЭЭ ДОЛГОРЖАВ 86860049
Баянзүрх дүүргийн Нийтлэг үйлчилгээний газар Хоёр Захиргаа Хяналтын байцаагч ЧОЙДАРЖАА СҮРЭНХОРЛОО 89682802
Баянзүрх дүүргийн Нийтлэг үйлчилгээний газар Хоёр Захиргаа бичиг хэргийн ажилтан Даадуу Туул 01 96053380 96053380 nyam080812@gmail.com