ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ХЭЛТЭС

Танилцуулга

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Баянзүрх дүүргийн хүн ам, мал амьтан, эд хөрөнгө, хүрээлэн буй орчин, түүх соёлын үнэт зүйлсийг болзошгүй гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлж, гамшгаас хамгаалах албадын хүч хэрэгслийн чадавхийг нэмэгдүүлэх замаар иргэдийн аюулгүй амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино

ЗОРИЛТ

  • Сургалтын үр нөлөө, алба хаагчдын сэтгэл зүйн бэлтгэл, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлж, эерэг хандлагыг төлөвлүүлэх
  • Албаны техник, багаж тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, мэргэжлийн ур чадварыг сайжруулах

Үйлчилгээ

  • Галын дүгнэлт гаргах

Бүтэц бүрэлдэхүүн

  • Галын дүгнэлт гаргах
Д. ЭРДЭНЭБАТ
Хэлтсийн дарга
Утас: 99291010
d.erdenebat.bzd@nema.gov.mn
Р. БАЯНЖАРГАЛ
Хэлтсийн орлогч, гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт, бэлэн байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын ахлах байцаагч
Утас: 262741
R.Bayamjargal0120@gmail.com
С. БАЯРМАА
Сургалт сурталчилгаа, урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
Утас: 262741
info@bzd.ub.gov.mn bzd.urgudul@gmail.com
С. ДОЛЖИНСҮРЭН
Сургалт сурталчилгаа, урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
Утас: 262741
info@bzd.ub.gov.mn bzd.urgudul@gmail.com

Холбоо барих