СОЁЛЫН ОРДОН

Танилцуулга

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Соёлын ордны эрхэм зорилго нь нийслэлийн баянзүрх дүүргийн хүн амд үзүүлэх соёлын үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, гоо зүйн болон уран сайхны боловсрол, мэдрэмж, мэдлэгийг дээшлүүлэх, нийтийн соёл урлагийг хөгжүүлэх, соёлын үнэт зүйлсийг өвлүүлэн эзэмшүүлэх, соёлын олон талт үйл ажиллагааг жигд чанартай зохион байгуулахад оршино.

НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСАГ

Соёлын ордон нь жилдээ үзвэрийн танхимаар 38000 гаруй үзэгчдэд, нийтийн бүжгийн танхимаар 11000 гаруй иргэдэд, Нийслэл, дүүргийн захиалгат ажлууд болон   нээлттэй хаалганы өдөрлөгүүд мөн бусад задгай талбайд 9800 гаруй иргэдэд соёл олон нийтийн үйл ажиллагааг хүргэж үйлчилдэг бөгөөд, жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд 35-40 ажлыг төлөвлөж,  ажлын бүртгэл хөтлөлтөөр 130 гаруй соён гийгүүлэх ажил үйлчилгээг олон нийтэд хүргэж ажиллаж байна.

2014 онд 4 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий шинэ барилга 11 сарын 19 нд ашиглалтанд орсон. 500 хүний суудал бүхий Үзвэрийн танхим, Нийтийн бүжгийн танхим, Номын сан, орчин үеийн техник аппаратур бүхий хөгжим техник хэрэгсэл, Кино проектор, үндэсний хөгжим, цахилгаан хөгжмийн материаллаг баазтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Манай Соёлын ордон нь 25 ажиллагсадтай. Үүнээс эрэгтэй 12, эмэгтэй 13, соёл урлагийн мэргэжлийн ажиллагсад 10 байна.

УДИРДЛАГА, БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Соёлын ордны дарга, соёлын менежер, зохион байгуулагч, дууны багш, Хүний нөөц сургалт хариуцсан, хэвлэл мэдээллийн ажилтан, соёлын өвийн ажилтан, номын санч, дууны технихч, ардын хөгжмийн багш, морин хуурын багш, бүжгийн багш, уртын дууны багш, цахилгаан хөгжмийн багш,  нягтлан бодогч, нярав, 4 үйлчлэгч, бичиг хэрэг архивч, тайзны ажилтан, цахилгаанчин, мужаан сантехникийн ажилтан, 4 жижүүр

Үйлчилгээ

  • Соёлын хуулийн хүрээнд иргэд хүүхэд залуучуудад соёл олон нийтийн ажлыг соёлын олон талт хэлбэрээр хүргэх
  • Соёл олон нийтийн ажлын арга хэлбэрийг шинэчилж, иргэдийн соёлын эрэлт хэрэгцээ, насны онцлогт тохирсон соёлын үйл ажиллагаа зохион байгуулах
  • Дүүргийн иргэд хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэхэд зохицсон соёлч таатай чөлөөт цагийн орчинг бүрдүүлж өгөх
  • Орчин цагийн соёлын урсгалын шинэ төрөл зүйл, дэлхий нийтийн соёлын мэдээллийг хүргэж байх Соёлын үйл ажиллагааг шинэ түвшинд хүргэхийн тулд соёлын ажлын шинэ менежментийг нэвтрүүлж ажиллах

Бүтэц бүрэлдэхүүн

  • Соёлын хуулийн хүрээнд иргэд хүүхэд залуучуудад соёл олон нийтийн ажлыг соёлын олон талт хэлбэрээр хүргэх
  • Соёл олон нийтийн ажлын арга хэлбэрийг шинэчилж, иргэдийн соёлын эрэлт хэрэгцээ, насны онцлогт тохирсон соёлын үйл ажиллагаа зохион байгуулах
  • Дүүргийн иргэд хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэхэд зохицсон соёлч таатай чөлөөт цагийн орчинг бүрдүүлж өгөх
  • Орчин цагийн соёлын урсгалын шинэ төрөл зүйл, дэлхий нийтийн соёлын мэдээллийг хүргэж байх Соёлын үйл ажиллагааг шинэ түвшинд хүргэхийн тулд соёлын ажлын шинэ менежментийг нэвтрүүлж ажиллах
Ламжий РЭНЧИННЯМ
Дарга
Утас: 88880247
rinchinnyam@gmail.com
Санжаа БОЛОРТУЯА
Нягтлан бодогч, Аудитор
Утас: 88114287
boloroo_13@yahoo.com
Батмөнх ЦЭЦЭГМАА
Менежер
Утас: 99382738
halhjor@yahoo.com
Ганбаатар МӨНХ-ОД
Ганбаатар МӨНХ-ОД
Утас: 99665586
gmunhod55@gmail.com
Цагаан ОТГОНЖАРГАЛ
Нярав
Утас: 99861285
otgonzargalcagaan@gmail.com
Дэлэгдондов ЭНХЖАРГАЛ
Соёлын өвийн ажилтан, Номын санч
Утас: 99193857
info@bzd.ub.gov.mn bzd.urgudul@gmail.com
Төрбат УРАНЦЭЦЭГ
Зохион байгуулагч
Утас: 99471677
Urnaa7077@yahoo.com
Уртнасан БАЙГАЛЬМАА
Хүний нөөцийн, сургалт хариуцсан ажилтан
Утас: 88061660
urtnasanbaigalmaa08@gmail.com

Холбоо барих

Байгууллага Нэгж Албан тушаал Овог Нэр Өрөө Ажлын утас Гар утас И-Мейл хаяг
Баянзүрх дүүргийн Соёлын ордон Захиргаа Менежер Батмөнх Цэцэгмаа менежерийн өрөө 480812 99382738 halhjor@yahoo.com
Баянзүрх дүүргийн Соёлын ордон Захиргаа Дарга Ламжий Рэнчинням 01 88880247 88880247 rinchinnyam@gmail.com
Баянзүрх дүүргийн Соёлын ордон Захиргаа Нягтлан бодогч, Аудитор Санжаа Болортуяа 02 88114287 88114287 boloroo_13@yahoo.com
Баянзүрх дүүргийн Соёлын ордон Захиргаа Бичиг хэрэг Архивын ажилтан Ганбаатар Мөнх-Од 3 480812 99665586 gmunhod55@gmail.com
Баянзүрх дүүргийн Соёлын ордон Захиргаа Нярав Цагаан Отгонжаргал 3 86398586 99861285 otgonzargalcagaan@gmail.com
Баянзүрх дүүргийн Соёлын ордон Захиргаа Дуу хөгжмийн багш Батсүх Батбаяр
Баянзүрх дүүргийн Соёлын ордон Захиргаа Бүжгийн багш Лхагвасүрэн Батцоож
Баянзүрх дүүргийн Соёлын ордон Захиргаа Соёлын өвийн ажилтан, Номын санч Дэлэгдондов Энхжаргал 99193857
Баянзүрх дүүргийн Соёлын ордон Захиргаа Тайзны ажилтан Дорж Оюунбилэг
Баянзүрх дүүргийн Соёлын ордон Захиргаа Морин хуурын багш Сүх Сүрэнхүү
Баянзүрх дүүргийн Соёлын ордон Захиргаа техникч Баянжаргал Өлзий
Баянзүрх дүүргийн Соёлын ордон Захиргаа Зохион байгуулагч Төрбат Уранцэцэг 01 99471677 99471677 Urnaa7077@yahoo.com
Баянзүрх дүүргийн Соёлын ордон Захиргаа Хүний нөөцийн, сургалт хариуцсан ажилтан Уртнасан Байгальмаа 2-2 88061660 88061660 urtnasanbaigalmaa08@gmail.com