АЛБАН БУС-НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВ

Танилцуулга

Баянзүрх дүүргийн Албан бус-насан туршийн боловсролын төв нь 2001 онд дүүргийн иргэд, хүн амын боловсролын төвшинг дээшлүүлэх, сургууль завсардалтыг бууруулах, боловсрол нөхөн олгох зорилгоор “Гэгээрэл хөгжлийн төв” нэртэйгээр анх байгуулагдаж, Боловсрол Шинжлэх Ухааны сайдын 2013 оны А/242 тоот тушаал,  Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1102, Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 04 сарын 06-ны  өдрийн А/122 тоот захирамжаар “Албан бус насан туршийн боловсролын төв” гэсэн нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Байгуулагдсан цагаас эхлэн өнөөг хүртэл 5825 суралцагч бага, суурь боловсрол нөхөн олгох сургалт болон бүрэн дунд боловсрол олгох сургалтад суралцаж, 361 суралцагч суурь боловсрол, 336 суралцагч бүрэн дунд боловсрол эзэмшиж дараагийн шатны их дээд сургууль , коллежид элсэн суралцсан.

ЗОРИЛГО

Дүүргийн хүн ам, иргэдэд хэрэгцээтэй боловсролыг тасралтгүй олгох орчин нөхцөлийг бүрдүүлж, амьдралынхаа туршид шаардагдах мэдлэг чадвар, зан чанарыг олгох, улмаар ямарч  орчин нөхцөлд өөртөө итгэлтэй, бүтээлчээр хэрэглэж чадах чадамжийг суулгах замаар хувь хүнийг нийгэмд идэвхтэй байр суурь эзлэхэд нь дэмжлэг үзүүлж, чадваржуулж,  тасралтгүй боловсрол  олгоход оршино.

ЗОРИЛТ

Бүх насны иргэдийн насан туршийн боловсролын үнэ цэнэ, үзэл санаа, тасралтгүй байдлыг хангаж, бүх нийтийн ойлголт хандлага, чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлж, тэгш боломжийг хангасан чанартай боловсролыг насан туршдаа суралцах боломжоор хангана.

БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Захирал-1, сургалтын менежер-2, Нийгмийн ажилтан-1, Гэр бүлийн боловсрол хариуцсан арга зүйч багш, иргэний боловсрол хариуцсан арга зүйч багш, ёс суртахуун-төлөвшилтийн боловсрол хариуцсан арга зүйч багш, гоо зүйн боловсрол хариуцсан арга зүйч багш,  амьдрах ухааны боловсрол хариуцсан арга зүйч багш,  дүйцсэн хөтөлбөрийн сургагч багш -19, нягтлан бодогч-1, нярав-0.5/хавсран/, номын санч-0.5 /хавсран/, Архив, бичиг хэргийн ажилтан-1.5, үйлчлэгч-1 гэсэн нийт 27.5 багш албан хаагчдын бүтэц орон тоотой.

Үйлчилгээ

Дүүргийн хороод, сургууль, цэцэрлэг, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран иргэдийн боловсролын төвшинг дээшлүүлэх тал дээр хамтран ажилладаг.

 1. Сургууль завсардсан хүүхэд, залуучуудад дүйцсэн хөтөлбөрийн хүрээнд бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол нөхөн олгох сургалтын үйл ажиллагаа

2.Насан туршийн боловсролын хүрээнд гэр бүлийн боловсрол, иргэний боловсрол, ёс суртахуун-төлөвшилтийн боловсрол, гоо зүй-мэдрэмжийн боловсрол, амьдрах ухааны боловсрол гэсэн 5 чиглэлийн сургалтын үйл ажиллагаагаа явуулж бүх насны иргэдэд үйлчилдэг.

3.Бичиг үсгийн боловсрол олгох сургалтын үйл ажиллагаа явуулдаг.

Бүтэц бүрэлдэхүүн

Дүүргийн хороод, сургууль, цэцэрлэг, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран иргэдийн боловсролын төвшинг дээшлүүлэх тал дээр хамтран ажилладаг.

 1. Сургууль завсардсан хүүхэд, залуучуудад дүйцсэн хөтөлбөрийн хүрээнд бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол нөхөн олгох сургалтын үйл ажиллагаа

2.Насан туршийн боловсролын хүрээнд гэр бүлийн боловсрол, иргэний боловсрол, ёс суртахуун-төлөвшилтийн боловсрол, гоо зүй-мэдрэмжийн боловсрол, амьдрах ухааны боловсрол гэсэн 5 чиглэлийн сургалтын үйл ажиллагаагаа явуулж бүх насны иргэдэд үйлчилдэг.

3.Бичиг үсгийн боловсрол олгох сургалтын үйл ажиллагаа явуулдаг.

Д. ОТГОНСҮРЭН
Захирал
Утас: 11463297
bayanzurkh_ub@ncle.edu.mn
Т. ОРХОНЦЭЦЭГ
Иргэдийн сургалт хариуцсан менежер
Утас: 463297
bayanzurkh_ub@ncle.edu.mn
С.УНДАРМАА
Дүйцсэн хөтөлбөр хариуцсан менежер /нярав хавсарсан/
Утас: 77400888
bayanzurkh_ub@ncle.edu.mn
Б.ОЮУН-ЭРДЭНЭ
Ёс суртахуун, төлөвшлийн боловсрол хариуцсан багш
Утас: Ёс суртахуун, төлөвшлийн боловсрол хариуцсан багш
Ёс суртахуун, төлөвшлийн боловсрол хариуцсан багш
Б.ШИНЭБАЯР
Нийгмийн ажилтан
Утас: 51-263140, 1900-1063
info@bzd.ub.gov.mn bzd.urgudul@gmail.com
Ж.ЦЭЦЭГБАЛ
Нийгмийн ажилтан
Утас: 51-263140, 1900-1063
info@bzd.ub.gov.mn bzd.urgudul@gmail.com

Холбоо барих

Байгууллага Нэгж Албан тушаал Овог Нэр Өрөө Ажлын утас И-Мейл хаяг
Баянзүрх дүүргийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төв Захиргаа Захирал Дамба Отгонсүрэн 000 11463297 OTGONSUREN0316@gmail.com
Баянзүрх дүүргийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төв Захиргаа Дүйцсэн хөтөлбөр хариуцсан менежер /нярав хавсарсан/ Соёлбадрах Ундармаа 1 463297 undarmaa44@yahoo.com
Баянзүрх дүүргийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төв Захиргаа Нийгмийн ажилтан Болдбаатар Шинэбаяр
Баянзүрх дүүргийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төв Захиргаа Иргэдийн сургалт хариуцсан менежер Төмөрбаатар Орхонцэцэг 1 463297 orhoo_troad@yahoo.com
Баянзүрх дүүргийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төв Захиргаа Иргэдийн сургалт хариуцсан менежер Жамъян Цэрэндэжид Дархан-Уул, Дархан, 16-р баг, Гудамж-20-29
Баянзүрх дүүргийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төв Захиргаа Нягтлан бодогч Жанчив Цэцэгбал 0 451259 tsetsegbal09@gmail.com
Баянзүрх дүүргийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төв Захиргаа Гэр бүл боловсрол хариуцсан багш Бямбадорж Занданхүү
Баянзүрх дүүргийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төв Захиргаа Гэр бүл боловсрол хариуцсан багш Тэрбиш Дүүриймаа Duuriimaa1013@gmail.com
Баянзүрх дүүргийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төв Захиргаа Гэр бүл боловсрол хариуцсан багш Банзрагч Нарангэрэл
Баянзүрх дүүргийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төв Захиргаа Амьдрах ухааны боловсрол хариуцсан багш Сэрод Оролмаа
Баянзүрх дүүргийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төв Захиргаа Амьдрах ухааны боловсрол хариуцсан багш Рэнцэн Янжиндолгор
Баянзүрх дүүргийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төв Захиргаа Ёс суртахуун, төлөвшлийн боловсрол хариуцсан багш Баянбаатар Оюун-Эрдэнэ
Баянзүрх дүүргийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төв Захиргаа Ёс суртахуун, төлөвшлийн боловсрол хариуцсан багш Ганзориг Байгалмаа
Баянзүрх дүүргийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төв Захиргаа Ёс суртахуун, төлөвшлийн боловсрол хариуцсан багш Батмөнх Энхжаргал 80804057
Баянзүрх дүүргийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төв Захиргаа Гоо зүйн боловсрол хариуцсан багш Дампил Чимгээ
Баянзүрх дүүргийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төв Захиргаа Гоо зүйн боловсрол хариуцсан багш Өлзийт Баасанжав
Баянзүрх дүүргийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төв Захиргаа Иргэний боловсрол хариуцсан багш Луузан Мягмардулам
Баянзүрх дүүргийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төв Захиргаа Иргэний боловсрол хариуцсан багш Бат-Очир Түмэнбаяр
Баянзүрх дүүргийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төв Захиргаа Иргэний боловсрол хариуцсан багш Батсайхан Ажмаа
Баянзүрх дүүргийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төв Захиргаа Гоо зүйн боловсрол Цэдэвдорж Амарбаясгалан Чингэлтэй дүүрэг 3-р хороо жуулчны гудамж 33-47 тоот 463297
Баянзүрх дүүргийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төв Захиргаа Бичиг хэргийн ажилтан, /номын санч хавсарсан/ БЗД-ИЙН АЛБАН БУС-НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВ АДМИН 1 11463297 Nyamaa55@yahoo.com
Баянзүрх дүүргийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төв Захиргаа Бичиг хэргийн ажилтан, /номын санч хавсарсан/ Баяндалай Урантуяа 1 463297 urnaa100@yahoo.com
Баянзүрх дүүргийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төв Захиргаа Үйлчлэгч Пэлдэн Туул