ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙГ ДЭМЖИХ ТӨВ

Танилцуулга

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО  

Баянзүрх дүүргийн жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих, сургалт явуулах, зах зээлд бие даан ажиллах чадвартай аж ахуйн нэгж болгон бойжуулах, тэдний бизнесийн үйл ажиллагаа, үйлдвэрлэл үйлчилгээг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, инкубаци үйлчилгээ үзүүлдэг мэдээллийн төв болно.

АЛСЫН ХАРАА

БЗД-ийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа бүх жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжид хүрч ажиллах

ЗОРИЛТ  

“Бүс нутагтаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн, олон улсын стандарт, шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангасан сургалт, судалгаа шинжилгээ эрхэлдэг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих тэргүүлэх төв болон хөгжих”  зорилт тавин ажиллаж байна.

БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Удирдлага – 1

Захиргаа – 7

Үйлчилгээний ажилтан – 4 бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Үйлчилгээ

Баянзүрх дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж байгаа үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд зориулан дараах үйл ажиллагааг явуулж байна.

1.СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

 • Сургалтууд зохион байгуулах
 • Сургалтын дараа бизнесийн үйл ажиллагаанд зөвлөгөө өгөх, туслах
 • Өөрийн байранд үйл ажиллагаа явуулж буй бизнес эрхлэгчдээр лекц уншуулах
 • Үйлдвэрлэлтэй танилцуулах аялал зохион байгуулах

2.ЗӨВЛӨГӨӨ МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ

 • Хууль эрх зүй, Татвар, Бизнес төлөвлөгөө, Зах зээлийн судалгаа, Технологийн судалгаа, Санхүүжилт, харилцааны соёл г.м сэдвээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх сар бүрийн аян зохион байгуулах
 • Бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх, өрсөлдөх чадвартай болгох талаар зөвлөгөө өгөх
 • Шинээр үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг зах зээлд гаргахад дэмжлэг үзүүлэх

3.СУДАЛГАА ХИЙЖ, ҮР ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛАХ

 • Дүүргийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг судлаж, төрөлжүүлэх, тэдгээрийг хооронд нь холбох
 • Зах зээлийн судалгаа
 • Шинэ бүтээгдэхүүний судалгаа
 • Хэрэглэгчийн судалгаа
 • Тоног төхөөрөмж, технологийн судалгаа
 • Эрэлт ихтэй бүтээгдэхүүний судалгаа хийх

4.МЭДЭЭЛЛИЙГ САН БҮРДҮҮЛЭХ

 • Монгол улсын нийгэм, эдийн засгийн талаар мэдээллийн бааз бий олгох
 • ЖДҮ эрхлэгч ААН, өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэдийн мэдээллийн баазыг цаг тухайд нь нь шинэчлэх
 • Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн мэдээллийн бааз бий олгох
 • Өдөр тутмын сонин, мэдээллийн электрон бааз бий болгох
 • Номын сан бий болгох /Бизнес, хууль эрх зүй, санхүү, бүртгэл, технологийн г.м чиглэлийн номнууд/

5. АЖЛЫН БАЙРААР ХАНГАХ

 • Салбар бүрийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдээс нэг, нэгийг сонгон өөрийн байранд үйлдвэрлэл явуулж бойжуулж байна.
 • Шалгуур хангасан  үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг хөнгөлөлттэй түрээсийн зөөврийн ажлын байраар ханган бойжуулж байна.

Дээрх үйл ажиллагаатай холбоотойгоор бид иргэдэд мэдээ мэдээллийг цаг алдалгүй төвийн фэйсбүүк “Баянзүрх дүүргийн ЖДҮД Баянзүрх Нэг зүрх төв” пэйж хуудас болон “БЗД ЖДҮ сургалт, мэдээлэл” группээр дамжуулан хүргэн ажиллаж байна.

Төвд бүртгэлтэй иргэд, ААН-үүдэд Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын эрхтэй “Төсөл бичих аргачлал”, “Бизнесээ эхэл”, “Бизнесээ хөгжүүл” сургалтуудыг явуулдаг.

ЖДҮҮ-г дэмжих зээл хүссэн иргэд, ААН-үүдийн хүсэлтийн дагуу холбогдох хууль, тогтоол, журмын /МУ-ын Засгийн Газрын 2020 оны 03 сарын 25-ны өдрийн 113 дугаар тогтоол/ талаархи мэдээллийг хүргэн ажиллаж байна.

 • Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн тухай
 • Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлттэй зээл олгох, сонгон шалгаруулах, дамжуулан зээлдүүлэх, эргэн төлүүлэх, хяналт тавих журам
 • Зээлийн батлан даалтын сангийн үйл ажиллагааны талаархи мэдээлэл
 • Төслийг цахимаар бүртгүүлэх заавар болон гарын авлагаар ханган ажиллаж байна.

Бүтэц бүрэлдэхүүн

Баянзүрх дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж байгаа үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд зориулан дараах үйл ажиллагааг явуулж байна.

1.СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

 • Сургалтууд зохион байгуулах
 • Сургалтын дараа бизнесийн үйл ажиллагаанд зөвлөгөө өгөх, туслах
 • Өөрийн байранд үйл ажиллагаа явуулж буй бизнес эрхлэгчдээр лекц уншуулах
 • Үйлдвэрлэлтэй танилцуулах аялал зохион байгуулах

2.ЗӨВЛӨГӨӨ МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ

 • Хууль эрх зүй, Татвар, Бизнес төлөвлөгөө, Зах зээлийн судалгаа, Технологийн судалгаа, Санхүүжилт, харилцааны соёл г.м сэдвээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх сар бүрийн аян зохион байгуулах
 • Бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх, өрсөлдөх чадвартай болгох талаар зөвлөгөө өгөх
 • Шинээр үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг зах зээлд гаргахад дэмжлэг үзүүлэх

3.СУДАЛГАА ХИЙЖ, ҮР ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛАХ

 • Дүүргийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг судлаж, төрөлжүүлэх, тэдгээрийг хооронд нь холбох
 • Зах зээлийн судалгаа
 • Шинэ бүтээгдэхүүний судалгаа
 • Хэрэглэгчийн судалгаа
 • Тоног төхөөрөмж, технологийн судалгаа
 • Эрэлт ихтэй бүтээгдэхүүний судалгаа хийх

4.МЭДЭЭЛЛИЙГ САН БҮРДҮҮЛЭХ

 • Монгол улсын нийгэм, эдийн засгийн талаар мэдээллийн бааз бий олгох
 • ЖДҮ эрхлэгч ААН, өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэдийн мэдээллийн баазыг цаг тухайд нь нь шинэчлэх
 • Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн мэдээллийн бааз бий олгох
 • Өдөр тутмын сонин, мэдээллийн электрон бааз бий болгох
 • Номын сан бий болгох /Бизнес, хууль эрх зүй, санхүү, бүртгэл, технологийн г.м чиглэлийн номнууд/

5. АЖЛЫН БАЙРААР ХАНГАХ

 • Салбар бүрийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдээс нэг, нэгийг сонгон өөрийн байранд үйлдвэрлэл явуулж бойжуулж байна.
 • Шалгуур хангасан  үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг хөнгөлөлттэй түрээсийн зөөврийн ажлын байраар ханган бойжуулж байна.

Дээрх үйл ажиллагаатай холбоотойгоор бид иргэдэд мэдээ мэдээллийг цаг алдалгүй төвийн фэйсбүүк “Баянзүрх дүүргийн ЖДҮД Баянзүрх Нэг зүрх төв” пэйж хуудас болон “БЗД ЖДҮ сургалт, мэдээлэл” группээр дамжуулан хүргэн ажиллаж байна.

Төвд бүртгэлтэй иргэд, ААН-үүдэд Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын эрхтэй “Төсөл бичих аргачлал”, “Бизнесээ эхэл”, “Бизнесээ хөгжүүл” сургалтуудыг явуулдаг.

ЖДҮҮ-г дэмжих зээл хүссэн иргэд, ААН-үүдийн хүсэлтийн дагуу холбогдох хууль, тогтоол, журмын /МУ-ын Засгийн Газрын 2020 оны 03 сарын 25-ны өдрийн 113 дугаар тогтоол/ талаархи мэдээллийг хүргэн ажиллаж байна.

 • Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн тухай
 • Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлттэй зээл олгох, сонгон шалгаруулах, дамжуулан зээлдүүлэх, эргэн төлүүлэх, хяналт тавих журам
 • Зээлийн батлан даалтын сангийн үйл ажиллагааны талаархи мэдээлэл
 • Төслийг цахимаар бүртгүүлэх заавар болон гарын авлагаар ханган ажиллаж байна.
М. ГЭРЭЛМАА
Менежер
Утас: 97000970
ggerel2021@gmail.com
О. АРИУНСАЙХАН
Маркетинг, борлуулалт хариуцсан менежер
Утас: 97000970
ariunsaikhan0208@gmail.com
Ц. УЯНГА
Сургалт, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн
Утас: Сургалт, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн
jdu@bzd.gov.mn

Холбоо барих

Байгууллага Нэгж Албан тушаал Овог Нэр Өрөө Ажлын утас И-Мейл хаяг    
Баянзүрх дүүргийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв Захиргаа Менежер Мөнхбаяр Гэрэлмаа 206 97000970 ggerel2021@gmail.com    
Баянзүрх дүүргийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв Захиргаа Нягтлан бодогч Хорлоо Хишигжаргал 202 97000970 Khishigjargal0602@gmail.com    
Баянзүрх дүүргийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв Захиргаа Өрхийн үйлдвэрлэл, судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн Жигжидсүрэн Отгонжаргал 202 97000970 otgonjargaljigjidsuren07@gmail.com    
Баянзүрх дүүргийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв Захиргаа Маркетинг, борлуулалт хариуцсан менежер Отгонтөмөр Ариунсайхан 205 97000970 ariunsaikhan0208@gmail.com    
Баянзүрх дүүргийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв Захиргаа Нярав ТӨМӨРХАР ОТГОН 202 97000970 otgon6630@yahoo.com    
Баянзүрх дүүргийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв Сургалт Сургалт, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн ЦЭРЭНЧИМЭД УЯНГА 202 97000970 uyangatserenchimed123@gmail.com    
Баянзүрх дүүргийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв Сургалт Сургагч багш Пушкин Түмэндэмбэрэл 202 97000970 fushkintumee@gmail.com    
Баянзүрх дүүргийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв Удирдлага Төвийн захирал БЗД-ИЙН ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙГ ДЭМЖИХ ТӨВ АДМИН          
Баянзүрх дүүргийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв Удирдлага Төвийн захирал Гончигсүрэн Адъяасүрэн 201 97000970 astro.tuvdenjg@gmail.com