Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал
1
БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2021 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ТАЙЛАН \ЖИЛИЙН ЭЦЭС\

2021-12-31

1
Тохижилт, ногоон байгууламжийн зориулалтаар төсөл сонгон шалгаруулах тухай

2021-12-01

1
БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2021 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ТАЙЛАН

2021-06-01

1
Улаанбаатар хотын дүүргүүдийн өрсөлдөх чадварын тайлан 2021

2021-06-01

1
Худалдан авах ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөө

2021-01-08