Тогтоол захирамж
1
Коронавируст халдвар\Ковид-19\-ын "Омикрон" хувилбарын тархалтаас урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээний тухай

2021-12-28

1
"Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөнийг зохион байгуулах тухай

2021-12-13

1
Мал тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн тооллого явуулах тухай

2021-12-03

1
"Иргэдийн наадам" биеийн тамирын арга хэмжээг зохион байгуулах тухай

2021-11-30

1
Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хууль, Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга

2021-10-25

1
Шагнах тухай

2021-08-12

1
Улирлын чанартай сүүдрэвчтэй болон жижиглэн худалдаа эрхлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах тухай

2021-08-09

1
Шагнах тухай

2021-07-28

1
Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангаж хяналт тавих тухай

2021-07-28

1
"Дасгал хөдөлгөөн хийцгээе" идэвхтэй хөдөлгөөнийг дэмжих сарын аяныг зохион байгуулах тухай

2021-06-02

1
"Хоггүй дүүрэг болгоё" хаврын их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай

2021-05-18

1
"Мод тарих үндэсний өдөр" - ийг зохион байгуулах тухай

2021-05-07

1
"Мод тарих үндэсний өдөр"-ийг зохион байгуулах тухай

2021-05-07

1
Мал амьтны халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 2021 оны мал амьтны сэг зам устгах ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлын зардлыг олгох тухай

2021-05-03

1
Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгасантай холбогдуулан авч хэрэгжүүлх зарим арга хэмжээний тухай

2021-04-25

1
Хариу арга хэмжээний багийг зохион байгуулах тухай

2021-04-25

1
Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй холбогдуулан зохион байгуулалтын зарим арга хэмжээ авах тухай

2021-04-09

1
Дүүргийн ногоон бүсийг ой, хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт зохион байгуулах тухай

2021-04-06

1
Короновируст халдвар /Ковид-19/- аас сэргийлэх, тархалтын бууруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжэний тухай

2021-04-03

1
Голомтын бүс тогтоох тухай

2021-04-01

1
Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай

2021-03-30

1
Короновируст халдвар /Ковид-19/- аас сэргийлэх, тархалтын бууруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжэний тухай

2021-03-28

1
Төсвийн хэмнэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээ

1
"Нэг хаалга-нэг шинжилгээ" арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай

2021-02-14

1
"Нэг хаалга-нэг шинжилгээ" арга хэмжээнд бүртгэлийн ажилчдыг томилон ажиллуулах тухай

2021-02-10

1
Баянзүрх дүүргийн 7,23 дугаар хороодын авто зам засвар шинэчлэлтийн ажлын хөрөнгө зөвшөөрөх тухай

2021-02-10

1
"Нэг хаалга-нэг шинжилгээ" арга хэмжээнд бүртгэлийн ажилчдыг томилон ажиллуулах тухай

2021-02-10

1
Дүүргийн орон нутгийн болон тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагуудын батлагдсан төсвийн хуваарьт зохицуулалт хийх тухай

2021-02-04

1
Аян зохион байгуулах тухай

2021-02-04

1
Худалдаа үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл байгуулах тухай

2021-02-03

1
Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх байнгын ажиллагаатай зөвлөлийг шинэчлэх тухай

2021-02-02

1
2021 оныг " Дэмжих жил " болгох тухай

2021-01-29

1
Нийтийн эзэмшил, орон сууц, гэр хорооллын дундах гэрэлтүүлгийг бүсчлэн хуваах тухай

2021-01-25

1
Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай

2021-01-23

1
Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн шинээр ашиглалтад орсон болон өөрчлөгдөн байгуулагдсан Ерөнхий боловсролын сургуулиудын орон тооны хязгаарыг батлах тухай

2021-01-21

1
Онцгой комиссын бүрэлдэхүүн, шуурхай ажлын хэсэг, Онцгой комиссын ажиллах журам, гамшгаас хамгаалах алба, ерөнхий зориулалтын мэргэжлийн ангийг шинэчлэн томилох тухай

2021-01-20

1
Коронавируст /Ковид-19/ халдвараас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай

2021-01-19

1
"Сууц өмчлөгчдийн холбоодын үйл ажиллагаа"- нд үнэлгээ өгөх хяналт шалгалт зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

2021-01-18

1
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын салбар комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

2021-01-14

1
Мэргэжлийн зэрэг олгох тухай

2021-01-12

1
Засаг даргын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн зөвлөлийн ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай

2021-01-11