Баянзүрх дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сан, төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2019 онд хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээний чанарын (Барьцаа хөрөнгө)-г чөлөөлөх тул холбогдох байгууллагууд хүсэлтээ ирүлнэ үү.

Д/д

Гүйцэтгэгч

Ажлын барьцаа

Огноо

Төсөл арга, хэмжээ

1

Энержи комплекс – 5667933

3,598,486.00

2019

Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар хороо Жанжин клубын урд хэсгийн гадна гэрэлтүүлгийн ажил

2

Хэрүгү солюшн – 1000063

2,295,000.00

2019

Баянзүрх дүүргийн Тамгын газрын Чуулганы танхимын иж бүрэн микрофон систем, танхимын дэлгэц худалдан авах

3

Мянганы сэргэлт – 1000035

449,399.00

2019

Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар хорооны барилгын засварын ажил /дулааны үзелд тоноглол бүрэн солих, тогоо суурилуулах ажил/

4

Инвестмент трейд энд финанс корпрэйшн – 1000031

14,703,237.00

2019

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт хяналтын камер суурилуулах ажил

5

Ган – 1000019

3,600,420.00

2019

Дүүргийн 5 дугаар хорооны монелийн 32 дугаар гудамж, талбайн тохижилтын ажил

6

Вайт рөүд – 1000018

495,000.00

2019

Зам засварын ажилд шаардлагатай бетон зуурмагны тоног төхөөрөмж худалдан авах

7

Бөөрөгдэлийн элс – 1000017

2,770,397.00

2019

Дүүргийн 25 дугаар хороо 97/3, 97/4 дүгээр байрнуудын гадна талбайн тохижилтын ажил

Нийт дүн

27,911,939.00