Гадаад харилцаа

XXI зуун гарсаар дэлхий дахинд даяаршил улам бүр тэлж, шинжлэх ухаан, мэдээллийн технологи үсрэнгүй хөгжин, улс төр, эдийн засгийн интеграц өргөжиж, улс хоорондын харилцан хамаарал гүнзгийрч байна.

Дүүргийн тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхэд , дүүргийн хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд гадаад харилцааг өргөтгөн хөгжүүлж, түүний үр өгөөжийг улам нэмэгдүүлэх шаардлага тулгарч байна.

Дүүргийн гадаад бодлого нь дэлхий, бүс нутагт нөлөө бүхий улсуудтай харилцаа, хамтын ажиллагааг түлхүү хөгжүүлэхийг зорихын хамт улс төр, эдийн засаг, шинжлэх ухаан-технологи, соёл, хүмүүнлэгийн гадаад бодлого, гадаадад байгаа иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах, гадаад сурталчилгаа, олон нийттэй харилцах бодлого гэсэн харилцан уялдаа бүхий үндсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ.

Хамтын ажиллагаат хот, дүүргүүд:

БНСУ-ын Пусан хотын Сөгү дүүрэг

БНСУ-ын Пусан хотын Сөгү дүүрэг

БНСУ-ын Пусан хотын Сөгү дүүрэг

БНСУ-ын Пусан хотын Сөгү дүүрэг

БНСУ-ын Пусан хотын Сөгү дүүрэг

БНСУ-ын Пусан хотын Сөгү дүүрэг

БНСУ-ын Пусан хотын Сөгү дүүрэг