ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА

ТАНИЛЦУУЛГА

ЗОРИЛГО

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, үр дүнг тайлагнахад ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай, хэмнэлттэй, хариуцлагатай, шударга, авлигаас ангид байх зарчмыг баримтлан ажиллах.

ЗОРИЛТ

ЧИГ ҮҮРЭГ

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, гэрээ байгуулах эрх олгох, худалдан авах ажиллагааны мэдээллээр хангах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх.

ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган, төсөл арга хэмжээний тендерт оролцогч  аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх.

Баянзүрх дүүргийн иргэдийг үнэлгээний хороонд орж ажиллах нөхцөл боломжоор ханган А3 сертификат олгох сургалтын төв, төрийн бус байгууллагатай холбож өгөх.

БҮТЭЦ, БҮРЭЛДЭХҮҮН

Б.АРИУНБОЛД
Дарга
Утас: 88138485
ariunboldbatmnh01@gmail.com

Б.АНХБАЯР
Ахлах мэргэжилтэн
Утас: 99082631
ankhaa_17@yahoo.com

Д.ОТГОНБАЯР
Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн
Утас: 91911320
d.otgonbayar0104@gmail.com
Г.МӨНХЗУЛ
Тайлан мэдээ, сургалт хариуцсан мэргэжилтэн
Утас: 88116526
zuuuzuuu09@gmail.com

Л.АЛТАНЦЭЦЭГ
Дотоод аудитор
Утас: 88333181
bzd.khaaa@gmail.com

Б.ДОЛГИОН
Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн
Утас: 91020509
dolgion_ok@yahoo.com

ХОЛБОО БАРИХ

УТАСНЫ ДУГААР: 70154446

Байгууллагын цахим хаяг: http://www.bzd-procurement.ub.gov.mn/

ХАЯГ БАЙРШИЛ