АХМАДЫН ХОРОО

ТАНИЛЦУУЛГА

ЗОРИЛГО

Дүүргийн ахмад настнуудын эрх, нийтлэг эрх ашиг, эрүүл мэндийг хамгаалж, тэдний эрүүл мэнд, амьдрах орон сууцны нөхцлийг сайжруулах, ахмад настны хөдөлмөр эрхлэлт болон бүтээлч санаачлагыг дэмжих, төр, засгийн хууль тогтоол, шийдвэрүүдийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, ахмад настны тэтгэвэр, тэтгэмж, халамж, хөнгөлөлт, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэхэд оршино

ЗОРИЛТ

Ахмад настнуудын эх орноо хөгжүүлэх төр, нийгмийн ажил үйлсэд оролцож, хувь нэмрээ оруулах чин хүсэл, санал санаачилгыг төр засаг болон нийслэл, дүүргийн удирдлага, ИТХ-д уламжлан хүргэх, төрийн тодорхой чиг үүргийг гэрээгээр хариуцан гүйцэтгэх ажлыг дүүргийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх, ахмад, залуу хойч үеийн залгамж холбоог бэхжүүлэн хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд оршино. Хүүхэд залуучууд, өсвөр үедээ эх оронч үзлийг төлөвшүүлэх, ахмад үеийнхний ажил амьдралын баялаг туршлага, өв уламжлал, ёс заншил, зан суртахуун, хөдөлмөрч чанарыг өвлүүлэхийг зорино

ЧИГ ҮҮРЭГ

  • Дүүргийн ахмад настнуудын эрх, нийтлэг эрх ашиг, эрүүл мэндийг хамгаалж, тэдний эрүүл мэнд, амьдрах орон сууцны нөхцлийг сайжруулах, ахмад настны хөдөлмөр эрхлэлт болон бүтээлч санаачлагыг дэмжих,
  • Дүүргийн ИТХ, Засаг даргын Тамгын газар болон олон нийтийн байгууллагын үйл ажиллагаанд ахмадуудыг төлөөлөн оролцох, асуудал тавьж хэлэлцүүлэх, дэмжлэг туслалцаа авах
  • Иргэдийн хууль ёсыг дээдлэх үзэл, соёлын өв болон гэр бүлийн түүхэн уламжлалыг өвлүүлэх талаар төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллах
  • Ахмад настны нийгмийн хамгаалалтай холбогдон гарсан хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, төрийн засгийн байгууллагад тодорхой асуудлыг тавьж шийдвэр гаргуулахад оршино.

ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Нутаг дэвсгэртээ оршин суугаа ахмад настны нийтлэг эрх ашгийг хамгаалж, тэдний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж.

БҮТЭЦ, БҮРЭЛДЭХҮҮН

Г. МӨНХДӨЛ
Дарга
Утас: 99110576
test@gmail.com

Д. НЭРГҮЙ
Зохион байгуулагч, нийгмийн ажилтан
Утас: 88080705
info@bzd.ub.gov.mn bzd.urgudul@gmail.com

Э.ОДОНЧИМЭГ
Бичиг хэрэг, Архивын ажилтан
Утас: 99003546
odonchimeg.e@yahoo.com

 

ХОЛБОО БАРИХ

УТАСНЫ ДУГААР: 11-450052

ХАЯГ БАЙРШИЛ