БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ХОРОО

ТАНИЛЦУУЛГА

ЗОРИЛГО

Биеийн тамир спортын тухай болон бусад хууль, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэр, Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт спорт, нийтийн биеийн тамирын талаар тусгагдсан бодлого, зорилтуудыг хэрэгжүүлэх, дүүргийн иргэдэд спорт, биеийн тамирын үйлчилгээг чанартай хүртээмжтэй хүргэхэд оршино.

ЗОРИЛТ

ЧИГ ҮҮРЭГ

– Идэвхтэй хөдөлгөөнөөр хичээллэх /эрүүл мэндээ хамгаалах, сайжруулах/ нөхцөлийг бүрдүүлж, олон нийтэд хүртээмжтэй болгох

– Спортын сургалт-дасгалжуулалтын үр дүнд тулгуурлан, үндэсний шигшээ багийн залгамж халааг бэлтгэх, тамирчдын спортын амжилтыг тив, дэлхий, олимпын түвшинд хүргэх

– Төрийн байгууллагын нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэх

ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Дүүргийн иргэдэд Биеийн тамир, спорттой холбоотой ажил, үйлчилгээг чанартай, хүртээмжтэй өндөр түвшинд үзүүлэх. Биеийн тамир, спортын байгууллагууд болон бусад байгууллага аж ахуй нэгжтэй хамтран ажиллах

БҮТЭЦ, БҮРЭЛДЭХҮҮН

Д.ОТГОНСҮРЭН Дарга Утас: 99051860 bzdkhoroo@yahoo.com

Ю.БАТСАЙХАН Спортын хэлтсийн дарга Утас: 98119746 bayanzurkh@sport.gov.mn Э.УЯНГА Биеийн тамир хариуцсан хэлтсийн дарга Утас: 95969097 bzdsportkhoroo@gmail.com

ХОЛБОО БАРИХ

УТАСНЫ ДУГААР: 11-450511

ХАЯГ БАЙРШИЛ