ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС

ТАНИЛЦУУЛГА

ЗОРИЛГО

Гэр бүлийн хөгжил, тогтвортой байдлыг дэмжих, амьдралын чанарыг сайжруулах болон хүүхдийн эрх, хөгжил, хамгааллын үйлчилгээг мэргэжлийн түвшинд үзүүлэхэд чиглэсэн бодлогын хэрэгжилтийг хангах, залуучуудын хөгжил, нийгмийн оролцоог дэмжихэд оршино.

ЗОРИЛТ

ЧИГ ҮҮРЭГ

Гэр бүлийн хөгжил, тогтвортой байдлыг дэмжиж, амьдралын чанарыг сайжруулах болон хүүхдийн эрх хөгжил, хамгааллын үйлчилгээг  мэргэжлийн өндөр түвшинд үзүүлэхэд чиглэсэн бодлогын хэрэгжилтийг хангах залуучуудын  хөгжил, нийгмийн оролцоог дэмжих

Хүүхдийн язгуур эрхийг хангах, хамгаалах талаарх төрийн бодлого,     хууль тогтоомж, төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, сурталчлах,  хүүхдийн эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан  сэргийлэх, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих

Залуучуудын хөгжил, оролцоо, манлайллын талаарх төрийн бодлого, төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, сурталчлах, залуучууд, хөгжил,   оролцоог дэмжсэн   нийгмийн орчин бүрдүүлж, нийгмийн үйлчилгээ үзүүлэх

Үйл ажиллагааг үр   дүнтэй төлөвлөх, үр   дүнд суурилсан хяналт шинжилгээ, үнэлгээг төлөвшүүлж, статистик тоон үзүүлэлт бүхий гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн бодлогын   хэрэгжилтийг   хянах мэдээллийн   сангийн үйл  ажиллагааг сайжруулах

Төрийн захиргааны манлайллыг хангаж захиргаа, хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлэх, төсөв, санхүү, хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг дээшлүүлэх, байгууллагын гадаад, дотоод түншлэл, хамтын ажиллааг өргөжүүлэх

ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Гэр бүлийн харилцааг зохицуулах чиглэлээр батлагдсан хууль тогтоомж, төрөөс баримтлах бодлого, шийдвэр, дүрэм журам, төсөл, үндэсний болон нийслэлийн дэд хөтөлбөр, үзэл баримтлал, Засгийн газрын болон Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, тухайн жилийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, стандарт, олон улсын гэрээ конвецын хэрэгжилтийг хангах, сурталчилах, гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих , хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, салбар дундын зохицуулалтыг хангах, мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх

БҮТЭЦ, БҮРЭЛДЭХҮҮН

М. ЦОГЗОЛМАА
Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөл, хамтын ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Утас: 99672395
zaluuchuudbz@gmail.com

Н. СҮНЖИДМАА
Гэр бүлийн хөгжил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Утас: 92906868
gerbul.bzd@gmail.com

 

В. ТӨМӨРШАГАЙ
Гэр бүлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
Утас: 89697917
Tumurshagai.99@gmail.com

 

Ц.ДАВААДОРЖ
Сэтгэл зүйч
Утас: 80642494
idawaad391@gmail.com

А.МЯГМАРЦЭЦЭГ
Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Утас: 89048088
khamgaalal108@gmail.com
Ц.ҮҮРЦАЙХ
Дарга
Утас: 88098251
Bayanzurh_hgbht@fcy.gov.mn

П.ХИШИГЖАРГАЛ
Захиргаа, хүний нөөц хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Утас: 99021767
bayanzurh_hgbht@fcy.gov.mn

Г.ХУЛАН
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн
Утас: 88740876
bayanzurh_hgbht@fcy.gov.mn

О.ЦЭНГЭЛ
Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч
Утас: 91555553
Bayanzurh_hgbht@fcy.gov.mn

 

 

ХОЛБОО БАРИХ

УТАСНЫ ДУГААР: 95001701, 95001702, 95001703

Цахим шуудан: bayanzurh_hgbht@fcy.gov.mn

ХАЯГ БАЙРШИЛ