МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ТАСАГ

ТАНИЛЦУУЛГА

ҮЙЛЧИЛГЭЭ

БҮТЭЦ, БҮРЭЛДЭХҮҮН

ЛХАГВАСҮРЭН ЭНХЦЭЦЭГ
Мал эмнэлгийн тасгийн дарга улсын байцаагч
Утас: 99125092
enhee_vet@yahoo.com

БАТСАЙХАН БЯМБАРЕНЧИН
Тархвар зүйч
Утас: 95730151
Parwa2429@gmail.com

 

 

ХОЛБОО БАРИХ

УТАСНЫ ДУГААР: 11-450052

ХАЯГ БАЙРШИЛ