НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР НЭГ ОНӨААТҮГ

ТАНИЛЦУУЛГА

ЗОРИЛГО

Цэвэр цэмцгэр гудамж талбайтай. Хоггүй эрүүл аюулгүй орчинг бүрдүүлэх.

ЗОРИЛТ 

ЧИГ ҮҮРЭГ

Баянзүрх дүүргийн харьяа хэлтэс албадын хариуцсан хэсгийн хог тээвэрлэлт хариуцан ажиллах.

ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Иргэд, ААНБайгууллагатай хог тээврийн гэрээ хийх.

Хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх

Нийтийн эзэмшлийн зам, талбайн цэвэрлэгээ

Хог хаягдлын хураамжийг төвлөрүүлэх

БҮТЭЦ, БҮРЭЛДЭХҮҮН

Д.ӨЛЗИЙДЭМБЭРЭЛ
Захирал
Утас: 99778866, 98100838
Ulziidemberell@gmail.com
О.ХОНГОРЗУЛ
Хүний нөөцийн менежер
Утас: 98100838
khongorzul0838@gmail.com
Б.НАРАНГУА
Ерөнхий нягтлан бодогч
Утас: 88220652
Narangua2829@gmail.com
Д.НАРАНЦЭЦЭГ
Нярав
Утас: 99190944
dashzevegnarantsetseg4@gmail.com
  

ХОЛБОО БАРИХ

Байгууллагын цахим шуудан: Nug1bayanzurh@gmail.com

Байгууллагын фейсбүүк пейж хуудас:  Баянзүрх нийтлэг үйлчилгээ нэг

ХАЯГ БАЙРШИЛ