НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР ХОЁР ОНӨААТҮГ

ТАНИЛЦУУЛГА

ЗОРИЛГО

Дүүргийн иргэдийн ая тухтай амьдрах орчин нөхцлийг бүрдүүлэх.

ЗОРИЛТ

ЧИГ ҮҮРЭГ

Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд тохижилт, үйлчилгээ, ногоон байгууламж, зам талбайн цэвэрлэгээ хариуцан ажилладаг.

ҮЙЛЧИЛГЭЭ

БҮТЭЦ, БҮРЭЛДЭХҮҮН

Ц.УУГАНБАЯР
Газрын дарга
Утас: 91950000
bzd.nug2.2018@gmail.com

Ж.ИЖИЛБАЯР
Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн
Утас:

Г.ХАНДАМ
Хяналтын ахлах байцаагч
Утас: 88160445
info@bzd.ub.gov.mn bzd.urgudul@gmail.com
Д.ОДОНЦЭЦЭГ
Хүний нөөц, архив бичиг хэргийн мэргэжилтэн
Утас: 99249106
nug2@yahoo.com
  

ХОЛБОО БАРИХ

Байгууллагын цахим шуудан: bzdnughoyor@gmail.com

Байгууллагын фейсбүүк пейж хуудас:  Баянзүрх нийтлэг үйлчилгээ хоёр

ХАЯГ БАЙРШИЛ